Serviciul morfopatologic

 

Șef serviciu - medic specialist morfopatolog, doctor în medicină

Petrovici Vergil

 

 

Contacte

Serviciul Morfopatologie şi Citopatologie, profil pediatric obstetrică și ginecologie

MD 2062, Chişinău, str. Burebista -93

Tel.+373 (22) 52-37-60; e-mail:  patolog.imsic@gmail.com 

 

   Scopul activităţii. Studierea particularităţilor morfologice ale proceselor patologice şi maladiilor instalate în ontogeneza organismului uman - perioadele de formare, dezvoltare, de creştere, maturizare şi a fertilităţii, precum şi depistarea precoce a proceselor pre-canceroase şi canceroase prin utilizarea investigaţiilor complexe de histopatologie și citopatologie.

Scurt istoric. Serviciul Morfopatologic (Anatomopatologic)  a fost organizat în 1970 ca Serviciu Republican de Anatomopatologie Pediatrică  la baza  prosecturii SCRC „Em. Coţaga”. Odată cu fondarea IMSP IMşiC (a. 1983, atunci CR OSMşiC), serviciul a fost reorganizat ca Secție Centralizată de Anatomie patologică (SCAP) - profil pediatric, obstetrică şi ginecologie la baza cu compartimentele de diagnostic histopatologic și prosectură.

Istoricul serviciului listează activitatea de mare valoare profesională a medicilor specialiști morfopatologi care au dirijat activitatea serviciului: Galina Vaţuro (1970-1985), Nina Salita (1985-1990), a aportului fructuos adus de către specialistul principal în morfopatologie pediatrică, profesorul universitar  Ion Fuior (1975-2008) şi conf. univer. Gh.Cernocan (1995-2001), dr. în medicină Vasile Rusu (2006-2014) și al asistentului superior Ludmila Corsucova și echipei de laboranți (1977 -1999), personalități recunoscute în domeniu morfopatologiei,  care au contribuit la organizarea și dezvoltarea SCAP, la  extinderea diverselor investigații histopatoilogice în practica medicală.

Prin patologia extrem de diversificată și complexă SCAP, pe parcurs,  reprezintă un centru  important diagnostic-consultativ în patologia de profil. Din 1985 devine bază clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu” în pregătirea și perfecționarea specialiștilor în morfopatologie și de laborator histopatologic. În perioada  anului 1998  la baza SCAP și Laboratorului Științific de Morfopatologie  a IMșiC  a fost organizat Centrul Republican Științifico-Consultativ și Organizator Metodic coordonat de șeful laboratorului științific  - Ion Fuior (1998-2008), direcționat spre ameliorarea diagnosticului morfopatologic de profil pediatric în Republică.  Din 2012  SCAP în baza ordinului nr. 722 al MS R. Moldova este reorganizată ca Serviciu de Morfopatologie - profil pediatrie, obstetrică și ginecologie al IMșiC.

Structura serviciului. Serviciul de Morfopatologie își desfășoară activitatea în  trei compartimente  de diagnostic și unul de evidență amplasate în bloc separat și dispune de o suprafață utilă de 750m2  cu  33 de încăperi funcționale:

  - Compartimentul de Histopatologie

  - Compartimentul de Citopatologie

  - Compartimentul de Prosectură  

  - Compartimentul de Registratură (recepție) şi arhivă

Compartimentele sunt  dirijate și coordonate de Șef Serviciu-Vergil Petrovici, activitatea echipei de felcer-laboranți, laborantul superior -Svetlana Cecoltan, personalul medical inferior coordonat de sora econoamă Svetlana Movilianu

Domeniile de activitate și structura personal. Serviciul de Morfopatologie desfășoară o activitate diagnostică în domeniul patologiei obstetricale, ginecologice și pediatrice.

În cadrul Serviciului la moment activează un colectiv constituit din 24 colaboratori:

 - specialiști în morfopatologie -8 și citopatologie - 2, inclusiv cu grad științific - 5 patologi;

 - studii medii de specialitate - 8 felcer-laboranți, specialiști  în histopatologie și în citopatologie;

 - personal medical inferior - 2 infirmieri prosectori și  4 infirmieri de laborator.

Dotarea tehnică a serviciului. Tehnicile utilizate în compartimentele de diagnostic sunt bazate pe procesare histologică automatizată și manuală. Din 2012 sunt dotate cu utilaj medical de performanţă - sistem de histoprocesare automatizată și de includere în parafină a probelor tisulare „Diapath” şi rețea de coloraţie automatizată a testelor histologice și citologice „Raffaello”  (Italia); microtoame de procesarea a secțiunilor MC-2 (Russia) cu capacitatea de ≈ 3-4 µ; microscoape Nikon Labophot-2 (Japonia) şi Calr Zeiss (Germania), . Graţie  tehnologiilor moderne s-a redus semnificativ termenul de procesare a investigaţiilor  histologice, cu circa 65 % din cazuri sunt  examinatei și  finalizate  în primele 24- 36 de ore.

Metodologia diagnosticului. Metodologia diagnostică a investigaţiilor morfopatologice este de nivel înalt, colaboratorii serviciului sunt pregătiţi în aspect teoretic şi practice în domeniul examinărilor moderne-utilizează metode moderne inclusiv extemporanee-expres diagnosticul prin criotomie. Examinări histologice fiind efectuate prin utilizarea metodelor clasice și histochimice. Prin conlucrare de comun cu Laboratorul Științific de Morfopatologie a IMșiC  în perioada 2012 sau elaborat și sa implementat metoda imunohistochimică în diagnosticul morfopatologic clinic.

 

 

Echipa de laboranți:  Maia Grechin și Maria Loghin în activitatea de procesare și confecționare a pieselor histologice de prin criotomie în expres diagnostic și a probelor la parafină 

 

 

   Echipa de laboranți: Doncilă Olesea, Natalia Marin în activitatea de procesare,  fasonare și de impregnarea  coloră  automatizată și manuală dirijată de laborantul superior Svetlana Cecoltan  a testelor histologice  și citologice.

Caracteristica activităţii clinico-diagnostice. Activitatea medicală de morfopatologie clinică constă în examinarea şi studierea macro-microscopică a ţesuturilor obţinute prin metode instrumental diagnostice, mini-invazive și  invazive chirurgicale, manevrelor obstetricale în naşteri, avorturi spontane şi medicale. Actualmente se utilizează pe larg examinările histologice în patologiele conceptului fetal, complexului placentar și citopatologice a segmentului cervixo-vaginal, cavității uterine în frotiu, aspirat, falet biopsie, colposcopie.

Compartimentul de histopatologie

(organizat în cadrul serviciului din 1978)

Coordonator  Dr. V. Petrovici –medic specialist morfopatolog, doctor în medicină 

Personal medical implicat: 6 medici specialiști morfopatologi; 4 felcer- laboranți; 2 infirmieri de laborator.

 

 

Nedbailo Ecaterina

Medic specialist Morfopatolog 

 

Activitatea este direcționată spre:   

a)  Diagnosticul histologic în material biopsic: bioptate cervixo-vaginale, tract digestiv, trahio-bronșic, uro-genital; punctat-biopsie hepatică, renală, testiculară, cutaneului; prin incizii cuneiforme, excizii și enucleare a țesuturilor și proceselor patologice de diversă localizare

b) diagnosticul macro-microscopică a proceselor patologice în piese anatomio-chirurgicale complexe, în segmente, organe post-operatorii, complexe placentare  în nașteri premature, malformații feto-placentare etc

c)  Diagnosticul macro-microscopic a materialului prin raclare, aspirare a cavității uterine în metroragii, menoragii etc, conceptului fetal în boala abortivă, etc

 d)     Examinarea microscopică a proceselor patologice în teste histo-morfologice cu utilizarea metodelor de colorații: hematoxilină-eozină, picrofuscină (van Gieson), sudan III, azur-eozină (bacterioscopia) și la necesitate – orceină, tricromă Masson, albastru de alcian, congo roşu, impregnare argentică după Bielschowsky-Gross etc.;

  e)       Efectuarea diagnosticului pe etape: extemporaneu citopatologic și prin „expres diagnostic” și histopatologic final. 

 

Compartimentul citopatologie 

(organizat în cadrul serviciului din 2012)

 

 

Cecoltan Svetlana

Laborant  în medicină

Laborant coordonator în Citopatologie 

 

   Coordonator  Svetlana Cecoltan - biolog, laborant în medicină specialist în histo - citopatologie

   Personal medical implicat: 2 medici citologi; 1 felcer - laboranți; 1 infirmieri de laborator

   Activitatea este direcționată spre:

a)  Examinarea citomorfologică a frotiului cervixo-vaginal  în cadrul controlului profilactic - screening

b) Examinarea citomorfologică a frotiului din eliminări ale suprafeţelor patologice erozive, ulcerative, rănilor, fistulelor

c)  Examinarea citomorfologică a materialului colpocitologic cervixo-vaginal şi aspiratului cervixo-uterin; 

d) Examinarea citopatologică prin utilizarea metodelor de colorație : test Papanicolao și Romanovsky-Giemsa

 

Compartimentul de Prosectură

(organizat odată cu fondarea serviciului din 1970)

Coordonator  Ștefan Samciuc - medic specialist morfopatolog 

  Personal medical implicat: 2 medici specialiști în morfopatologie; 2 felcer laboranți; 2 infirmieri prozectori

 

 

Samciuc Ștefan

Medic  specialist morfopatolog 

Medic coordonator în activitatea de Prosectură

 

 Activitatea este direcționată spre:

a)  Efectuarea diagnosticului macro-microscopic prin utilizarea autopsiilor complexe în decese survenite în perioada prenatală, perinatală, infantilă și postneonatală;….

b) Examinarea histologică a probelor tisulare prelevate la autopsie și ale complexelor placentare în decese survenite în în diverse perioade a ontogenezei copilului, lăuzie și ginicopatologie;

c)  Efectuarea examinărilor citopatologice pe amprente efectuate în timpul necropsiei și în probe tisulare pentru „expres diagnostic” prelevarea materialului pentru examinări bacteriologice și bacterioscopice (suspecții la infecțiile micotico-bacteriene) pentru orientarea diagnosticului macroscopic în cazurile incerte;

d) Estimarea deficienţelor şi divergenţelor în cadrul proceselor clinico-diagnostice cu participarea la evaluării calităţii procesului clinico-diagnostic în cadrul CCC şi CCAP;

e)  Activități de prosectură și îngrijire a decedaților(servicii de toaletizare, îmbălsămare, cosmetizare, îmbrăcare)  cu externare din  serviciul morfopatologic a IMSP IMșiC

f)   Efectuarea expertizei independente (repetate) ale cazurilor letale la solicitarea aparţinătorilor legali a pacientului, administraţiei altor IMSP, companiilor de asigurări  medicale  etc. 

Ponderea majoră a diagnosticului morfopatologic revine  investigaţiilor histopatologie intravitale ce constituie anual 71,8-89,9% din activitatea diagnostică a serviciului, înregistrând în medie circa 38 269 investigaţii histologice și citologice în mare parte fiind arhivate în blocuri de parafină și documentație medicală la baza serviciului de morfopatologie. 

 

 

Echipa compartimentului registratură și arhivă:  felcer - laborant Galina Rotari şi sora econoamă Svetlana Movilianu

 

Perioada ultimilor ani a activităţii Serviciului Morfopatologic, este caracterizată de realizările importante  ale colectivului obţinute prin implementarea diagnosticului proceselor patologice în afecţiunile gastro-intestinale şi a complexului hepato-biliar prin biopsie endoscopică şi puncţie-biopsie hepatică, inclusiv în patologia parazitară-infecţioasă, afecţiunilor renale prin puncţie-biopsie renală.

 

Collaborare interdisciplinare naționale

Laboratorul științific de morfopatologie al IMșiC

Laboratorul „Infecții chirurgi cale la copii” și Catedra de Anatomie a Omului USMF

Suport morfopatologic (capitole și subcapitole) la lucrări științifice în patologie obstetricală, ginecologică, chirurgicală, nefrologie și astrologie.

Participări în proiecte naționale și internaționale:

„Diagnostic Tehniques in Pediatric Renal Diseans” Institutional Partenership, Swiss National Science Foundation;

Aspectele morfoclinice ale aparatului valvular a cordului şi a arterelor coronariene mari” Moldovaa-Belorusia

 

Activitatea practico-ştiinţifică şi didactică

Examinarea morfopatologică este obligatorie, fapt ce constituie documentarea oficială a procesului organo-patologic şi tisular spre precizarea şi determinarea originii structurale, caracterului şi activităţii proceselor patologice. 

Rezultatele obţinute de către colaboratorii serviciului în cadrul procesului diagnostic și conlucrările interdisciplinare cu alte specialități sunt reflectate în 140 lucrări ştiinţifice în reviste medicale autohtone şi internaţionale, inclusiv 4 elaborări metodice, coautori la 2 monografii şi 2 brevete de invenţie, 12 certificate de inovator şi 4 cu drept de autor, respectiv raportate la conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, capitole și subcapitole în material didactice.

 

 

  Personalul medical al Serviciului Morfopatologie şi Citopatologie v-a manifesta o conduită respectuoasă faţă de colaboratorii medicali a altor discipline, pacient, rude, privind confidenţialitatea tuturor aspectelor patologice atestate morfopatologic şi natura acestora!

 

VĂ MULŢUMIM CĂ  AŢI ACCESAT PAGINA SERVICIULUI DE MORFOPATOLOGIE ŞI CITOPATOLOGIE !

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.