Departament bioinginerie medicală

Denumire secție: Departament Bioinginerie Medicală

An înființare: 2010

Colaboratori: 

1.      

Șef Departament

Pîslaru Cornel

2.      

Inginer coordonator

Timotin Pavel

3.      

Inginer coordonator

Marco Ion

4.      

Inginer coordonator

Malai Grigore

5.      

Inginer coordonator

Șontea Victor

6.      

Inginer tehnica medicală

Diacov Mihail

7.      

Inginer tehnica medicală

Sirețeanu Mariana

8.      

Inginer tehnica medicală

Gazea Dumitru

9.      

Inginer tehnica medicală

Coșneanu Artur

10.                       

Inginer tehnica medicală

Railean Petru

11.                       

Inginer tehnica medicală

Lungu Ion

12.                       

Inginer tehnica medicală

Lazari Eugen

13.                       

Inginer tehnica medicală

Palii Valeriu

14.                       

Electromecanic

Iust Valerii

15.                       

Lăcătuș electrician

Jantemir Valentin

16.                       

Inginer Metrolog

Manole Valeriu

 

 Istoric:

Departamentul Bioinginerie Medicală înființat în 2010 are ca scop general organizarea şi coordonarea întregului proces de elaborare şi aplicare a celor mai bune soluţii tehnice şi economice pentru activitatea de mentenanţă şi reparaţie a dispozitivelor medicale.

            Realizează în IMSP IMCșiC managementul procesului de mentenanţă a dispozitivelor medicale, în condițiile de prevenire sau apariție a unei defecțiuni a dispozitivului medical, astfel încât acestea să asigure realizarea procedurilor și investigațiilor clinice de diferită complexitate, prestarea serviciilor medicale calitative și sigure. 

 

 

 Departamentul Inginerie Biomedicală și Metrologie din cadrul IMSP  „Institutul Mamei și Copilului” a fost prezentat la seminarul „Îmbunătățirea Managementului Dispozitivelor Medicale” din cadrul proiectului JICA .

 

    Șeful Departamentului Inginerie Biomedicală și Metrologie Pîslaru Cornel împreună cu Șeful Secției reanimare femei Coșpromac Viorica au prezentat activitatea departamentului în cadrul instituției.

Acest seminar a avut loc în perioada 12–13 decembrie 2016 în incinta hotelului Radisson Blu Leogrand. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în contextul implementării proiectului ” Înbunătăţirea Managementului Dispozitivelor Medicale” (PÎMDM), cu scopul de a monitoriza progresul obținut.

La seminar au participat reprezentanți de la Ministerul Sănătății, Direcția Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, directorii, personalul medical și bioinginerii din cadrul spitalelor pilot ale PÎMDM, precum și reprezentanții Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA).

Îmbunătăţirea Managementului Dispozitivelor Medicale” (PÎMDM) este un proiect de Cooperare Tehnică care a început în 2015, fiind o continuare a suportului oferit de către JICA în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Are drept scop susţinerea efectelor Proiectului de îmbunătăţire a Serviciilor Medicale MDA-P1 în cadrul Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare din partea Japoniei. Prin intermediul proiectului menţionat anterior, 5 instituţii medicale pilot de nivel terţiar au beneficiat de o gamă largă de echipament medical sofisticat 

Proiectul ÎMDM a fost conceput cu scopul creării unui cadru adecvat pentru asigurarea mentenanţei dispozitivelor medicale (DM) în cadrul celor 5 instituţii-ţintă în vederea consolidării sistemului de sănătate şi asigurării unor servicii medicale de calitate înaltă.

 

 

Video: Departamentul Inginerie Biomedicală și Metrologie din cadrul IMSP „Institutul Mamei și Copilului”

Număr de contact: 022 781 111

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.