Conferința Științifică anuală a IMSP Institutul Mamei și Copilului 2021

Astăzi, la data de 28 decembrie 2021, s-a desfășurat Conferința Științifică anuală a IMSP Institutul Mamei și Copilului în regim online în conformitate cu dispoziția Ministerul Sănătății și planul de activitate științifică a Institutului Mamei și Copilului.

Acest eveniment a fost deschis cu cuvântul de salut din partea Dlui Sergiu GLADUN, dr. șt. med., conf. univer., director IMSP Institutul Mamei și Copilului.

La conferință au participat mai mult de 120 de specialiști: medici obstetricieni-ginecologi, neonatologi, pediatri, medici de familie și specialiști principali în asistență medicală acordată mamei și copilului ce activează în cadrul Asistenței Medicale Primare și celei Spitalicești din IMSP raionale și municipale ale republicii.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele cercetărilor științifice implementate și obținute în proiectele de cercetare din cadrul Programului de Stat la prioritatea strategică Sănătate. 1. Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament, de către echipa Departamentului Cercetare și Inovare, Transfer Tehnologic al IMSP IMșiC pentru anul 2021.

Fiecare sesiune a programului în cadrul Conferinței Științifice anuale IMSP Institutul Mamei și Copilului a îmbinat lucrări dedicate aspectelor de conduită și diagnostic din obstetrică-ginecologie, pediatrie, chirurgie pediatrică și genetică medicală fiind foarte utile pentru activitatea clinică a specialiștilor.

 

 

 

 Copyright © 2021. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.