Cursuri de instruire vizând „Răspunsul sistemului de sănătate la cazurile de violență sexuală”

În perioada 02– 29 martie curent, la Centrul de Genetică Medicală și Sănătatea Reproducerii a Institutului Mamei și Copilului sunt organizate cursuri de informare pentru personalul medical și nemedical din instituțiile medico sanitare publice, vizând „Răspunsul sistemului de sănătate la cazurile de violență sexuală” .

Sesiunile de informare la care vor lua parte 130 de participanți din mun. Chișinău, Bălți și 20 de raioane ale țării au drept scop fortificarea capacităților pentru oferirea de suport victimelor cazurilor de violență sexuală.

Activitățile desfășurate cu suportul UNFPA Moldova, vor fi moderate de o echipă de formatori de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Centrul de resurse la nivel național SSPT „Neovita”.

În anul 2022, în cadrul Centrului de Genetică Medicală și Sănătatea Reproducerii a IMC, a fost instituită Linia fierbinte 08-000-000-8, apel gratuit 24/24, la care este oferit suport consultativ – metodic în Managementul clinic al cazurilor de viol pentru prestatorii de servicii de sănătate din toate regiunile țării.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.