Administrația IMSP Institutul Mamei și Copilului revine cu detalii pe marginea cazului mediatizat – postarea Anonimă dintr-un grup al unei rețele de socializare

Administrația IMSP Institutul Mamei și Copilului revine cu detalii pe marginea cazului mediatizat – postarea Anonimă dintr-un grup al unei rețele de socializare.

În cadrul Instituției a fost instituită imediat o Comisie și pornită o anchetă de serviciu, care a cercetat toate circumstanțele cazului, iar pe perioada derulării acesteia, 2 angajați ai IMSP Institutul Mamei și Copilului au fost suspendați din funcțiile deținute.

Examinând comisional cazul, s-a constatat că în cadrul secției Ginecologie, au fost admise un șir de încălcări și abateri grave de la normele de etică și deontologie medicală, precum și încălcări grave de regulament.

Astfel, administrația vine cu măsurile care se impun în mod urgent, prin emiterea în termeni proximi a unui ordin prin care se sancționează prin concediere din funcția deținută, șeful șecției Ginecologie, asistenta superioară și asistenta medicală (care se afla în tură în zile de 13 și 14 decembrie 2017); se sancționează prin mustrare aspră medicul de gardă (care se afla în tură în zilele de 13 și 14 decembrie) și directorul Centrului Perinatal Nivel III.

Administrația IMSP Institul Mamei și Copilului, regretă profund și condamnă vehement orice încălcări ale protocoalelor medicale în vigoare, orice devieri în comportament admise de către oricare din colaboratorii medicali, ce activează în cadrul Instituției, și le califică drept inadmisibile și incompatibile cu profesia de medic.

 

 Copyright © 2023. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.