IMSP Institutul Mamei și Copilului anunță lansarea apelului privind depunerea dosarelor de către reprezentanții comunității pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație al IMSP IMC:

Cerințe:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;
cunoaşte limba română;
deține studii superioare , în domeniul economic, juridic, medical;
poate fi lider  al comunității locale, reprezentant a asociaților de pacienți , societății civile, mediului academic, instituție de învățămînt, primărie,
nu are antecedente penale.

 

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

cerere în formă liberă pe numele Președintelui Consiliului de Administrație cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație ;
curriculum vitae (CV);
copia actului de identitate;
copia actului/actelor de studii;
scrisoare de motivație (maxim 2 file).

 

Persoanele interesate pot anexa și alte acte pe care le consideră relevante.

Dosarul se va expedia electronic la adresele de e-mail: jannaberzan@gmail.com, până la data de 31 iulie 2023. 

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare și recepționarea dosarelor – Berzan Jana Secretarul Consiliului de Adminstrație, tel. 022523661, e-mail: jannaberzan@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.