Candidat  Roșca Daniela

Conducător  Petrov Victor, dr. şt. med., conf.cercet.

Consultant ştiinţific Vudu Lorina, dr. şt. med., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 321.15-23-60 din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Tema tezei: „Particularitățile clinico-evolutive ale sarcinii, nașterii și stării nou-născutului la gravidele cu diabet zaharat”

Specialitatea 321.15 – Obstetrică și Ginecologie

Data 12 decembrie 2023

Ora  14:00

Local  IMSP Institutul Mamei și Copilului (MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93, Departamentul Consultativ Specializat Integrat, et.3, sala de conferințe)

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca IMSP Institutul Mamei și Copilului (MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93) și pe pagina web a ANACEC (https://www.anacec.md). 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.