Anunțul privind discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a D-nei BURSACOVSCAIA Natalia în cadrul Seminarului Științific de Profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

Se anunță discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale

Candidat BURSACOVSCAIA Natalia

Conducător științific: PETROV Victor, dr. șt. med., conf. cerc.

Consultant științific: EȚCO Constantin, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Seminarul științific de profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

Tema tezei: ”MORTALITATEA ANTE- ȘI INTRANATALĂ A FEȚILOR NĂSCUȚI LA TERMEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.

Specialitatea _321.15 Obstetrica și Ginecologie

Data _11.03.24_

Ora _10.00_

Local__ (IMSP Institutul Mamei și Copilului, MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93, Departament Perinatologic, Maternitate, sala de conferințe, parter). 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.