Anunț 15 martie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. CURTEANU ALA la Seminarul Ştiinţific de Profil 322.01 Pediatrie și neonatologie

Vineri, 15 martie, ora 13.00 în incinta IMSP Institutului Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93, Centrul Perinatal, et. I),

va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, la care se va examina teza de doctor habilitat cu titlul ”Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor”,

specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie,

autor dr. conf. cerc. Ala Curteanu.

Consultanți științifici: dna Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med, prof. universitar, membru corespondent AȘM; dl Oleg Lozan, dr. hab. șt. med., prof. universitar.

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.