Aviasan

 

        Serviciul republican AVIASAN este o subdiviziune structurală şi funcţională a Staţiei municipale Chişinău de Asistenţă Medicală Urgentă (AMU), care asigură asistenţă medicală de urgenţă consultativă, de diagnostic şi tratament prin deplasarea obligatorie a medicilor specialişti consultanţi în unităţile spitaliceşti ale IMSP din teritoriul ţării, transportarea preparatelor biologice şi a aparatajului medical necesar pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă la solicitarea conducerii IMSP raionale, municipale, republicane, furnizarea consulturilor telefonice la solicitarea medicilor specialişti din cadrul IMSP teritoriale.   

       Potrivit Ministerului Sănătăţii, noua formulă a serviciului de urgenţă va spori accesul populaţiei la asistenţă medicală de urgenţă, iar tratamentul cazurilor complicate va fi facilitat. „Această schimbare nu poate fi decît în beneficiul pacienţilor, nu implică cheltuieli financiare suplimentare, iar medicul  este cel care va decide ce fel de serviciu are nevoie bolnavul şi respectiv se va interveni”, a spus Rodica Scutelnic, şef al Direcţiei Asistenţă Medicală Spitalicească şi Urgentă din cadrul Ministerului Sănătăţii.

 

          Tel. 022 523 110, mob. 0691 80 822

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.