Anunțuri

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 27.10.2017

01 Noiembrie 2017
Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 27.10.2017

Extras din proces verbal Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/52 din 25.03.2016, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 27.10.2017, a decis: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală evaluării candidatului Rezultatul 1. Babin Alexandru Medic stomatolog, serviciu stomatologic 8,87 admis 2. Guriţa Olga Logoped, secţia consultativă pentru copii 8,80 admis Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 31.10.2017. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs

26 Octombrie 2017
Se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare pentru ocuparea funcțiilor vacante, se aprobă lista participanților admiși /respinşi la concurs: Guriţa Olga – medic logoped –admis Babin Alexandru – medic stomatolog –admis Data susținerii interviului: -27.10.2017, ora 9:30, în anticamera Directorului (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale superioare În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 18.10.2017

23 Octombrie 2017
Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 18.10.2017

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 18.10.2017 pentru ocuparea funcțiilor de şefii de secţii/Departamente: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală evaluării candidatului Rezultatul 1. Bejan Marcel Şef secţie patologia gravidelor şi urgenţe obstetricale 26,85 admis 2. Mocanu Stela Şef secţie obstetrică nr.2 25,22 admis 3. Lupaşcu Aliona Şef secţie lăuzie nr.1 27,56 admis 4. Raşcov Victor Şef secţie endoscopie 26,59 admis 5. Doni Nicolae Şef secţie radioimagistică 28,23 admis 6. Danila Alina Şef secţie chirurgie septică 23,06 respins 7. Negru Ion Şef secţie chirurgie septică 27,26 admis 8. Donea Andrei Şef secţie reanimare chirurgicală şi terapie intensivă 21,08 respins 9. Pasicovschi Tatiana Şef secţie reanimare chirurgicală şi terapie intensivă 25,13 admis 10. Postolachi Sergiu Şef secţie reanimare chirurgicală şi terapie intensivă 22,06 respins Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 25.10.2017. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Anunț

25 Septembrie 2017
Anunț

În legătură cu prezentarea tînărului specialist cu îndreptarea de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru angajare în funcţie de medic reabilitolog, se anulează procedura de organizare a concursului pentru funcţia dată, începînd cu data de 25.09 2017.

Anunț

21 Septembrie 2017
Anunț

În legătură cu prezentarea tînărului specialist cu îndreptarea de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru angajare în funcţie de medic obstetrician ginecolog, se anulează procedura de organizare a concursului pentru funcţia dată, începînd cu data de 20.09 2017.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

18 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor: Şef secţie chirurgie septică Şef secţie endoscopie Şef secţie patologia gravidităţii şi urgenţe obstetricale Şef secţie obstetrică N2 Şef secţie radiologie şi radioimagistică Şef secţie reanimare chirurgicală Şef secţie lăuzie N1 Cerințele postului: - cetățean al RM - studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului subdiviziunii date -cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit - vechime de muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și servicii medicale vechimea de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii practice sau funcții de conducere similare) - instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

Susţinerea tezei de doctor în științe medicale

14 Septembrie 2017
Susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Chiper Natalia – susţinerea tezei de doctor în științe medicale Pretendent: Chiper Natalia Conducător ştiinţific: dr. hab. șt. med., prof. univ., Consultant ştiinţific: dr. hab. șt. med., prof. univ., Larisa Spinei Tema tezei: „Abordarea medico-socială în determinarea dizabilității la copiii cu astm bronșic” Specialitatea: 322.01 – Pediatrie și Neonatologie Data: 17.10.2017 Ora: 14.00 Localul: mun. Chişinău, str. Burebista, 93, sala conferințe, et.2 Consiliul ştiinţific specializat : D 53. 322.01-07 Preşedinte: Ninel Revenco – dr.hab.șt.med., profesor universitar, Vicedirector cercetare, inovare și transfer tehnologic, IMSP IMC Secretar: Marina Aramă – dr. șt.med., conf. cercet., Şef al Laboratorului ştiinţific Pediatrie IMSP IMșiC Membrii: Mihu Ion – dr. hab.șt. med., profesor universitar; Şef secţie gastrologie, IMSP IMșiC Țurea Valentin – dr. hab. șt. med., profesor universitar, Şef Clinică Departamentul Pediatrie IMSP IMșiC Djugostran Valeriu – dr.hab.șt.med. conf.cerc.; Șef laborator limfologie Institutul de Ftiziopneumologie „Ghiril Draganiuc” Iavorschii Constantin – dr.hab.șt.med., profesor universitar, Director activitate Ştiinţă şi Inovare, IFP„Ghiril Draganiuc”, Șef catedră pneumoftiziologie IP USMF „Nicolae Testemiţanu” Tatiana Gorelco – dr.șt. med., Şef secție alergologie IMSP IMșiC Grejdeanu Tudor – dr. hab.șt. med., profesor universitar, IP...

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

12 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi MEDIC NEONATOLOG -5,0 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU -4,0 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG -0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 post MEDIC CARDIOLOG COPII -1,0 post MEDIC PEDIATRU DE URGENŢĂ -1,0 post MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR -1,0 post MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU-2,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post MEDIC STOMATOLOG-1,0 post MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG -0,5 post LOGOPED-1,0 post Cerințele postului: Studii superioare în medicină generală; Studii postunversitare la specialitatea solicitată; Instruire și atestare profesională în domeniul specialității; Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj; . Cetățean al RM reputație profesională ireproșabilă; Cunoaşterea limbilor - de stat; Cunoștințele a cadrului normative din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient; Apt de muncă. Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 octombrie 2017 ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 46 posturi MOAȘE(maternitate) -1 post Cerințele postului: Studii medii...

Anunț

22 Iunie 2017
Anunț

In legătură intervenirea unor circumstanţe care fac imposibilă continuarea procedurii de concurs, se sistează de la data de 19.06 2017, procedura de organizare a concursului anunţat anterior pentru ocuparea funcţiei de Şef departament medicină urgentă, pînă la elucidarea circumstanţelor.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.