Anunțuri

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

18 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor: Şef secţie chirurgie septică Şef secţie endoscopie Şef secţie patologia gravidităţii şi urgenţe obstetricale Şef secţie obstetrică N2 Şef secţie radiologie şi radioimagistică Şef secţie reanimare chirurgicală Şef secţie lăuzie N1 Cerințele postului: - cetățean al RM - studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului subdiviziunii date -cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit - vechime de muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și servicii medicale vechimea de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii practice sau funcții de conducere similare) - instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

Susţinerea tezei de doctor în științe medicale

14 Septembrie 2017
Susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Chiper Natalia – susţinerea tezei de doctor în științe medicale Pretendent: Chiper Natalia Conducător ştiinţific: dr. hab. șt. med., prof. univ., Consultant ştiinţific: dr. hab. șt. med., prof. univ., Larisa Spinei Tema tezei: „Abordarea medico-socială în determinarea dizabilității la copiii cu astm bronșic” Specialitatea: 322.01 – Pediatrie și Neonatologie Data: 17.10.2017 Ora: 14.00 Localul: mun. Chişinău, str. Burebista, 93, sala conferințe, et.2 Consiliul ştiinţific specializat : D 53. 322.01-07 Preşedinte: Ninel Revenco – dr.hab.șt.med., profesor universitar, Vicedirector cercetare, inovare și transfer tehnologic, IMSP IMC Secretar: Marina Aramă – dr. șt.med., conf. cercet., Şef al Laboratorului ştiinţific Pediatrie IMSP IMșiC Membrii: Mihu Ion – dr. hab.șt. med., profesor universitar; Şef secţie gastrologie, IMSP IMșiC Țurea Valentin – dr. hab. șt. med., profesor universitar, Şef Clinică Departamentul Pediatrie IMSP IMșiC Djugostran Valeriu – dr.hab.șt.med. conf.cerc.; Șef laborator limfologie Institutul de Ftiziopneumologie „Ghiril Draganiuc” Iavorschii Constantin – dr.hab.șt.med., profesor universitar, Director activitate Ştiinţă şi Inovare, IFP„Ghiril Draganiuc”, Șef catedră pneumoftiziologie IP USMF „Nicolae Testemiţanu” Tatiana Gorelco – dr.șt. med., Şef secție alergologie IMSP IMșiC Grejdeanu Tudor – dr. hab.șt. med., profesor universitar, IP...

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

12 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi MEDIC NEONATOLOG -5,0 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU -4,0 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG -0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 post MEDIC CARDIOLOG COPII -1,0 post MEDIC PEDIATRU DE URGENŢĂ -1,0 post MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR -1,0 post MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU-2,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post MEDIC STOMATOLOG-1,0 post MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG -0,5 post Cerințele postului: Studii superioare în medicină generală; Studii postunversitare la specialitatea solicitată; Instruire și atestare profesională în domeniul specialității; Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj; . Cetățean al RM reputație profesională ireproșabilă; Cunoaşterea limbilor - de stat; Cunoștințele a cadrului normative din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient; Apt de muncă. Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 octombrie 2017 ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 46 posturi MOAȘE(maternitate) -1 post Cerințele postului: Studii medii de specialitate;...

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 08.09.2017

11 Septembrie 2017
Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 08.09.2017

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 08.09.2017 pentru ocuparea funcțiilor a personalului cu studii superioare și medii: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală evaluării candidatului Rezultatul 1. Volovei Marcel Medic stomatolog-ortodont, secţia oro-maxilo-facială 52,98 admis 2. Negru Marina Medic neonatolog, secţia reanimare şi terpaie intensivă nou-născuţi 54,35 admis 3. Baleanu Galina Medic neonatolog, secţia reanimare şi terpaie intensivă nou-născuţi 54,46 admis 4. Mutafci Tatiana Medic de urgenţă, DMU 49,88 admis 5. Bantuş Sergiu Medic de urgenţă, DMU 43,38 admis 6. Ghecrea Elena Asistent medical, secţia nou-născuţi nr.1 45 admis 7. Neagu Felicia Asistent medical, secţia nou-născuţi nr.1 45 admis 8. Guzun Tatiana Asistent medical, secţia nou-născuţi nr.2 45 admis 9. Nichifor Lilian Asistent medical, cabinet hemotransfuzii 45 admis 10. Codrean Lidia Asistent medical, secţia endocrinologie 45 admis 11. Ursu Emilia Moaşă, secţia lăuzie N2 48 admis 12. Slavgorodschih Natalia Asistent medical, secţia oro-maxilo-facială 45 admis Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 12.09.2017. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Anunţ persoanele admise la concurs

08 Septembrie 2017
Anunţ persoanele admise la concurs

 În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare și medii pentru ocuparea funcțiilor vacante, se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs: Baleanu Galina – medic neonatolog –admis Negru Marina – medic neonatolog –admis Mutafci Tatiana –medic de urgenţă –admis Bantuş Sergiu – medic de urgenţă –admis Volovei Marcel – medic stomatolog chirurg –admis Slavgorodschih Natalia – asistent medical –admis Ghecrea Elena – asistent medical –admis Ursu Emilia –moaşă –admis Guzun Tatiana –asistent medical –admis Codrean Lilia –asistent medical –admis Neagu Felicia –asistent medical –admis Nichifor Lilian –asistent medical –admis Data susținerii interviului: -08.09.2017, ora 10:00, în anticamera Directorului (blocul maternității, parter) pentru personal cu studii medicale superioare -08.09.2017, ora 10:00, în biroul șefului de secție resurse umane(blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale medii În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Conferința Internațională de Chirurgie Pediatrică

05 Septembrie 2017
Conferința Internațională de Chirurgie Pediatrică

National Society of Pediatric Surgery of the Republic of Moldova Russian Association of Pediatric Surgeons Pediatric Surgery International Conference “Performances and Perspectives in the Pediatric Surgery Development” Under the supervision of the Ministry of Health of the Republic of Moldova Program științific / Научная программа / Scientific Program Chisinau, Republic of Moldova 14-16 September 2017 Organizers: National Society of Pediatric Surgery of the Republic of Moldova Russian Association of Pediatric Surgeons Partners State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu” Public Medico-sanitary Institution Mother’s and Child’s Institute Public Medico-sanitary Institution Child Municipal Clinical Hospital “Valentin Ignatenco” Association “Hope for the Nation”, Romania Conference Presidents: Eva Gudumac, academician of Academy of Science of Moldova, MD, PhD, University professor Alexandr Razumovskii, correspondent-member of Academy of Science of Russia, MD, PhD, university professor Tica Constantin, MD, PhD, university professor, Head of the Department of Pediatric Surgery, Constanta (Romania) Coordinators: Babuci Stanislav - MD, PhD, coordinator researcher (Moldova) Gorbaciov Oleg - MD, PhD, associate professor (Russia) Scintific Committee: Aprodu Gabriel (Romania) Ardeleanu Mircea (Austria) Bairov Vladimir (Russia) Bernic Jana (Moldova) Boemers Thomas (Germany) Bodnar...

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

03 August 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG – 5 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 5 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC CARDIOLOG COPII - 1,0 post MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR -1,0 post MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU -2,0 post MEDIC ORTODONT-1,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post FARMACIST -1,0 post Cerințele postului: Studii superioare în medicină generală; Studii postunversitare la specialitatea solicitată; Instruire și atestare profesională în domeniul specialității; Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj; . Cetățean al RM reputație profesională ireproșabilă; Cunoaşterea limbilor - de stat; Cunoștințele a cadrului normative din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient; Apt de muncă. Termenul limită de prezentare a dosarelor: 01 septembrie 2017 ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 56 posturi MOAȘE(maternitate) -2 posturi Cerințele postului: Studii medii de specialitate;...

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 26.07.2017

26 Iulie 2017
Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 26.07.2017

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 26.07.2017 pentru ocuparea funcțiilor a personalului cu studii superioare și medii: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală evaluării candidatului Rezultatul 1. Furtuna Irina Kinetoterapeut, secţia reabilitare clinică 44,38 respins 2. Arhip Liuba Kinetoterapeut, secţia reabilitare clinică 49,57 admis 3. Viorel Şarban Kinetoterapeut, secţia reabilitare clinică 44,42 respins 4. Fortună Valeriu Medic ORL, clinica "Em. Coţaga" 47,36 admis 5. Nacu Ala Medic neonatolog, secţia prematuri 46,70 admis 6. Ivanov Olga Asistent medical, secţia reanimare pediatrică 47,85 admis 7. Moisei Lilia Moaşă, secţia lăuzie 47 admis 8. Popa Elena Felcer laborant 47 admis Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 28.07.2017. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Lista participanților admiși/respinşi la concurs

25 Iulie 2017
Lista participanților admiși/respinşi la concurs

 În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare și medii pentru ocuparea funcțiilor vacante, se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs: Moisei Lilia - moaşă –admis Popa Elena – felcer laborant –admis Şarban Viorel – kinetoterapeut –admis Furtună Irina - kinetoterapeut –admis Arhip Liuba – kinetoterapeut –admis Furtuna Valeriu - medic ORL –admis Data susținerii interviului: -26.07.2017, ora 10:00, în anticamera Directorului (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale superioare -26.07.2017, ora 9:30, în biroul șefului de secție resurse umane(blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale medii În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

În urma apariţiei unor circumstanţe care au produs necesitatea prelugirii perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de la data de 14.07.2017

17 Iulie 2017
În urma apariţiei unor circumstanţe care au produs necesitatea prelugirii perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de la data de 14.07.2017

În urma apariţiei unor circumstanţe care au produs necesitatea prelugirii perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de la data de 14.07.2017: Se continuă perioada de depunere a dosarelor, începînd cu 14.07.2017 pînă la 24.07.2017, pentru participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG - 7 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 7 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR-2,0 posturi KINETOTERAPEUT- 2,0 posturi MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU -1,0 post MEDIC ORTODONT-1,0 post MEDIC ORL-1,0 post MEDIC NEUROCHIRURG-1,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 89 posturi MOAȘE(maternitate) -9 posturi FELCER LABORANT (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică) - 9 posturi vacante Se anulează, în legătură cu prezentarea tinerilor specialişti cu îndreptarea de la MS al RM, concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de: - medic obstetrician-ginecolog -1,0 post -medic chirurg -1,0 post Resurse...

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de șefii de subdiviziuni

22 Iunie 2017
Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de șefii de subdiviziuni

În urma publicării funcţiilor vacante şi anunţului concursului pentru şefii de secţii al IMSP Institutul Mamei şi Copilului la data de 18.05.2017 au intervenit unele circumstanţe care fac imposibilă desfăşurarea concursului pentru şef de secţie reanimare chirurgicală şi terapie intensivă concomitent cu celelalte funcţii vacante scoase la concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a şefilor subdiviziunilor, şefilor de departamente în IMSP Institutul Mamei şi Copilului, aprobat prin ordinul nr. 01-19/90 din 18.05.2017, Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr.139 din 15 octombrie 2015, în temeiul art. 10 din Codul Muncii al Republicii Moldova, p.48 din Regulamentul IMSP Institutul Mamei şi Copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1077 din 30.12.2016...

Anunț

22 Iunie 2017
Anunț

In legătură intervenirea unor circumstanţe care fac imposibilă continuarea procedurii de concurs, se sistează de la data de 19.06 2017, procedura de organizare a concursului anunţat anterior pentru ocuparea funcţiei de Şef departament medicină urgentă, pînă la elucidarea circumstanţelor.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.