Anunțuri

Seminar educațional “Actualități în chirurgia și neurochirurgia pediatrică”

14 Aprilie 2018
Seminar educațional  “Actualități în chirurgia și neurochirurgia pediatrică”

Dragi colegi! În perioada 19.04-20.04.2018 IMSP Institutul Mamei și Copilului din orașul Chișinău Vă invită să participați la lucrările cursului de instruire cu genericul “Actualități în chirurgia și neurochirurgia pediatrică”. În cadrul Cursului vor fi prezentate lucrări cu referință la problemele actuale în chirurgia, neurochirurgia și traumatologia pediatrică. Acest eveniment științific este organizat de Instituția Medico Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului de comun cu Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat Medicina și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, AO Societatea Națională de Chirurgie Pediatrică, Institutul de Cercetări Științifice de Chirurgie Pediatrică Urgentă și Traumatologie, OOI “Societatea Științifică de Neurochirurgie Pediatrică”, ООО «Vgroup». Seminar educațional “Actualități în chirurgia și neurochirurgia pediatrică” Chișinău, Republica Moldova 19-20 aprilie, 2018 Președinți de onoare: Eva Gudumac, academician al AȘM, dr. hab. șt. med., prof. universitar, Om emerit (Republica Moldova) Roșali L.M., președintele Institutului de Cercetări Științifice de Chirurgie Pediatrică Urgentă și Traumatologie, profesor (Federația Rusă) Copreședinții seminarului: GladunSergiu, directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului (or. Chișinău, Republica Moldova) MitișValeriu A., director, șeful departamentului de chirurgie septic a Institutului de Cercetări Științifice de Chirurgie Pediatrică...

Începând cu 1 aprilie curent, salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1 %

04 Aprilie 2018
Începând cu 1 aprilie curent, salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1 %

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, indexarea cu 4,1 % a salariilor lunare de funcție a angajaților instituțiilor medicale publice, reieșind din indicele preţului de consum, stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Scopul Proiectului este de a contribui la asigurarea cu cadre medicale în sistemul medical, la menținerea și motivarea tinerilor specialişti şi personalului cu experienţă bogată și la sporirea calității asistenței medicale acordate populației Republicii Moldova.

Profilaxia sindromului Burnout prin dezvoltarea rezilientei

02 Aprilie 2018
Profilaxia sindromului Burnout prin dezvoltarea rezilientei

Eveniment important în domeniul sănătății la locul de muncă!Cine îl ajută pe cel care acordă ajutor? Medicul - medicament!!!Asociația Balint din Moldova și Asociația Balint din România, în parteneriat cu Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră și Catedra de management și psihologie ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, organizează Conferința Națională cu participare Internațională, ediția a III-a, comasată cu Weekendul Național de Vară a Asociației Balint din România.Genericul conferinței "Profilaxia sindromului Burnout prin dezvoltarea rezilienței emoționale"Aspecte privind redactarea lucrării:Lucrările vor fi redactate în Times New Roman, format A4, interval – 1 rând. Titlul va fi scris cu majuscule (TNR 14 Bold), centrat. La două rânduri de titlu va fi scris numele autorilor şi locul de muncă (TNR 12). Textul (TNR 12) să conţină: actualitatea problemei, scopul cercetării, concluzii, recomandări. La sfârşitul lucrării bibliografia va fi redactată în următoarea ordine: nume, prenume autor, anul, titlul lucrării, editura, localitatea.Lucrarea să aibă maxim 7 pagini şi maxim doi autori pe lucrare.Lucrările роt fi trimise pe adresa de e-mail: v.calancea@yandex.ruPentru participanţii la conferinta se acordă credite.Data limită de...

10 reguli de bază ale medicului

23 Martie 2018
10 reguli de bază ale medicului

Pentru creșterea competențelor în domeniul comunicării, etică, deotologie și integritate a angajaților au fost elaborate cele 10 reguli de bază ale personalului medical în relație cu pacientul. 10 reguli de bază ale medicului

„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”

23 Martie 2018
„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”

„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză” este apelul Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei din acest an și se axează pe construirea angajamentului de a eradica tuberculoza, nu numai la nivel politic cu șefii de stat, guvernatori, parlamentari, dar și la nivelul administrației publice locale, cu implicarea liderilor comunitari, persoanelor afectate de tuberculoză, avocați ai societății civile, medici, asistente medicale, ONG-uri și alți parteneri. Toți pot fi lideri ai eforturilor comune de a combate TB.

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

19 Martie 2018
Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante: Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul perinatologie Cercetător ştiinţific coordonator, Laboratorul perinatologie Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul morfopatologie Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul pediatrie Cercetător ştiinţific, Laboratorul corecţie chirurgicală a viciilor congenitale Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul corecţie chirurgicală a viciilor congenitale Cercetător ştiinţific, Laboratorul obstetrică Cercetător ştiinţific stagiar, Laboratorul neuropediatrie Cercetător ştiinţific principal, Laboratorul neuropediatrie Șef Laborator neuropediatrie Secretar știintific – 4 persoane – 1 persoană – 2 persoane – 1 persoană – 2 persoane – 1 persoană – 2 persoane – 1 persoană – 1 persoană – 1 persoană – 1 persoană Dosarul candidaților urmează să includă: cererea de participare la concurs, adresată directorului IMSP IMC; CV-ul (Europass) și fişa personală de evidenţă a cadrelor, 2 fotografii 3x4; copia buletinului de identitate; copia carnetului de muncă; copia diplomei de licență, de master, rezidenţiat sau echivalente ale acestora; copia diplomei de doctor sau doctor habilitat în domeniul științei corespunzător postului, ale diplomei de conferențiar cercetător/universitar sau profesor cercetător/universitar; copii ale certificatelor de educație continuă; lista lucrărilor ştiinţifice publicate (conform Formularului 1,...

Gala Premiilor în domeniul Sănătății 2018

13 Martie 2018
Gala Premiilor în domeniul Sănătății 2018

Regulamentul Concursului „Gala Premiilor în Sănătate 2018”

Seminar știinţific de profil

07 Martie 2018
Seminar știinţific de profil

În data de 13 martie 2018, ora 13.00, în incinta IMSP Institutul Mamei şi Copilului (mun. Chişinău, str. Burebista 93, bloc maternitate) va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie” Ordinea de zi: Discutarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale - competitor Jubîrcă Svetlana la tema “Particularitățile clinico-evolutive, psihologice și neurovegetative ale sarcinii și nașterii la adolescente” (specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie”). Conducător științific- Cernețchi O., dr.hab. șt.med., profesor universitar. Consultant științific – Moldovanu I., dr.hab. șt.med., profesor universitar Referenți: Friptu Valentin - dr.hab.șt.med., profesor universitar. Sârbu Zinaida - dr.șt.med., conferenţiar universitar. Competitor-Jubîrcă Svetlana la tema “ Particularitățile clinico-evolutive, psihologice și neurovegetative ale sarcinii și nașterii la adolescente.″ (specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie”) Conducător științific- Cernețchi O., dr.hab. șt.med., profesor universitar. Consultant științific – Moldovanu I., dr.hab. șt.med., profesor universitar Referenți: Friptu Valentin - dr.hab.șt.med., professor universitar. Sîrbu Zinaida - dr.șt.med., conferenţiar universitar. Secretar al Seminarului știiințific de profil: Marian- Pavlenco A.- dr.șt.med., conferenţiar universitar.

Spotul video

16 Februarie 2018
Spotul video

Spotul video

Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!!

16 Februarie 2018
Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!!

Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!! Dragi colegi, Revenim și în această lună la campania "Puterea de a învinge" care se desfăşoară timp de un an, cu training-uri în fiecare lună, la care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este partener, cu un subiect destul de important și actual, fără de care noi nu am putea să îmbinăm atît de frumos munca și viața personală. Armonia interioară!!! - o stare pe care trebuie să o dobândim, să învățăm să o găsim. Liniștea sufletească și relaxarea minții sunt atât de greu de găsit, dar, mai devreme sau mai târziu, ajungem în punctul în care nu ne mai interesează nimic altceva decât acea împăcare cu sine şi o linişte în interiorul sufletului tău.Învaţă să-ţi găseşti liniştea sufletească şi echilibrul interior! Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!! De ce să investeşti 3 ore din timpul tău preţios?1. Vei învăţa ce înseamnă să ai liniște sufletească?2. Vei afla cum să-ţi găseşti liniştea sufletească şi echilibrul interior?3. Vei exersa prin exerciţii, cum să-ţi păstrezi liniștea sufletească?4. Vei...

Susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale

09 Februarie 2018
Susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale

Pe data de 20 februarie 2018, ora 1300, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale cu tema:”Utilizarea mifepristonului în declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului”, (specialitatea: 321.15- Obstetrică şi Ginecologie), autor Maria Manceva, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 53.321.15–04 din cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Adresa: str. Burebista, 93, municipiul Chişinău, MD-2062, Republica Moldova (et. 4, sala de conferinţe a Centrului Perinatal). Conducător ştiinţific: Rotaru Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Consultant ştiinţific: Fuior Ion , doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Referenţi oficiali: Friptu Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Cernețchi Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Componenţa Consiliului Ştiințífic Specializat: Ețco Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător Petrov Victor, secretar, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător Paladi Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AȘM Moșin Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Andrieț Oxana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină din Bucovină, Cernăuți, Ucraina Secretar ştiinţific al Consiliului...

Seminar științific de profil

18 Decembrie 2017
Seminar științific de profil

Seminar științific de profil, 27.12.2017, ora 13:00 Miercuri, 27 Decembrie 2017 În data de 27.12.2017, ora 13:00, în incinta Departamentului Pediatrie (IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93), va avea loc ședința Seminarului Științific de profil 322 Pediatrie, specialtatea 322.01 Pediatrie și neonatologie Ordinea de zi: Discutarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a competitoarei Larisa Crivceanscaia pe tema “Optimizarea suportului respirator la nou-născuții prematuri” (322.01 Pediatrie și neonatologie). Consultatant științific: Ninel Revenco, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Maria Stamatin, doctor în stiințe medicale, profesor universitar Referenți oficiali: Valentin Țurea, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Gavril Boian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Președintele Seminarului științific de profil: Ion Mihu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Vicepreședintele Seminarului științific de profil: Valentin Țurea, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Secretarul Seminarului științific de profil: Ala Holban, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.