Laboratorul științific neurofetologie și neoropediatrie

Şef laborator – doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Mariana Sprincean

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul ştiinţific de Neuropediatrie

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373 22) 66-07-77;

e-mail: marianasprincean@yahoo.com

Domeniul de cercetare: Neuropediatrie – Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova. Eficientizarea metodelor de diagnostic al maladiilor neurogenetice cu abordarea diferenţiată a maladiilor neurometabolice.   

Direcţiile strategice:

-         Cercetări în domeniul neurogeneticii. Studierea specificului dezvoltării copiilor cu patologii genetice însoţite de retard mental şi psihomotor, bolile rare şi erorile înnăscute de metabolism.

-         Profilaxia şi tratamentul patologiilor neurogenetice şi malformaţiilor congenitale ale Sistemului Nervos Central.

-         Consilierea psihoneurologică în domeniul Patologiilor Ereditare cu afectare a SNC, precum şi a grupurilor de risc.

-         Identificarea şi aplicarea resurselor medico-neuro-psihologice pentru ameliorarea dezvoltării copiilor cu Patologii Ereditare, boli rare şi erori înnăscute de metabolism cu afectarea SNC.

Potenţial ştiinţific: 1cercetător ştiinţific 

Paladi Elena – Cercetător ştiinţific stagiar, neuropediatru. 

 

Metode de cercetare: 

- Metode teoretice – analiza fundamentelor teoretico-metodologice ale problematicii reabilitării, neurodezvoltării şi psihocorecţiei copiilor de vârstă pediatrică cu patologii neurogenetice.

- Metode practice – anamneza eredo-colaterală, examenul neurologic, consultul medico-genetic, chestionarea, compararea, observarea, conversaţia, testarea neuropsihologică, metode medico-psihologice specifice, elaborarea şi implementarea ununi program de reabilitare practică, elaborarea unor materiale cu caracter infomativ, publicarea rezultatelor cercetarii in cadrul culegerilor de materiale şi rapoarte ştiinţifice de la diverse conferinţe şi foruri ştiinţifice internaţionale.

- Metode statistice - prelucrarea statistică a datelor.

Proiecte internaționale.

1. 09.820.07.07 /UF Omul în spaţiul bolii: metode umanistice de cercetare în medicină. Internaţional bilateral cu Federaţia Rusă, 2009

2. 10.820.09.15/BF Fundamente bioetice ale cercetărilor medico-biologice şi genetice. Internaţional bilateral cu Republica Bielorus, 2010

Proiecte instituţionale.

Cercetarea şi identificarea factorilor ce influenţează negativ asupra genomului uman şi sănătaţii reproductive”;

Elaborarea metodelor şi ameliorarea psihomotorie a pacienţilor cu maladia Down şi stării psihologice a familiei”;

Evaluarea factorilor cauzali şi perfecţionarea metodelor de recuperare a funcţiei reproductive şi prevenire a maladiilor genetice în Republica Moldova”;

Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează asupra sistemului nervos la făt”.

 

Colaborare interdisciplinară

Laboratoare ştiinţifice – Laboratorul de Profilaxie a Patologiilor Ereditare, Laboratorul de Genetică Moleculară Umană, Laboratoarele Ştiinţifice de Pediatrie, Neonatologie şi Obstetrică ale IMSP IMşiC;

Catedra Biologie Moleculară și Genetică Umană al  USMF “N. Testemiţanu”

Publicaţii recente - 99 

Articole în reviste de categoria B - 21

Articole în reviste de categoria C - 8 

Articole în culegeri la manifestări internaţionale - 11

Articole în culegeri la manifestări naţionale - 10

Teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale – 40

Teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale - 3

Lucrări metodico-didactice - 6

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.