Urologie

Urologia pediatrică din Republica Moldova a început să se dezvolte ca ramura de sine stătătoare pe lângă chirurgia pediatrică, la începutul anilor 1960, ca şi urologia pediatrică din lume.

Istoric dezvoltarea urologiei pediatrice naţionale se poate împărţi în trei etape:

I etapa – până în anul 1974 pacienţii cu patologii urologice se tratau în secţia de chirurgie pediatrică.

În anii 60 se operau numai pacienţi cu criptorhidie, hidrocel, unele forme uşoare de hipospadias. Pe parcurs a început a se forma un grup de specialişti care se ocupa cu tratamentul pacienţilor cu diverse malformaţii urologice – Z. Portnov – operaţii plastice la rinichi şi vezica urinară, inclusiv, refluxul vezico-renal. B. Curajos, V. Dzero operau pacienţi cu obstrucţie infravezicală.

Despre rezultatele obţinute urologii pediatri din Republica Moldova permanent participau cu rapoarte la diferite conferinţe, congrese atât republicane, cât şi unionale, şi erau înalt apreciaţi. Despre rezultatele  frumoase obţinute de urologii pediatri, ne vorbesc şi tezele de doctor în medicină susţinute cu succes de Z. Portnov (1967) „Reluxul vezico-renal la copii”, B. Curajos (1970) „Cistouretrografia şi cistomanometria în diagnosticul patologiei urologice la copii”, V. Dzero (1974) „diagnosticul şi tratamentul obstrucţiei infravezicale la copii”.

II etapa – 1974-1986.

Numărul crescut al pacienţilor cu maladii urologice, specificul de examinare şi tratament acestui contingent de pacienţi a necesitat de a deschide o secţie de urologie pediatrică. La insistenţa Academicianului Natalia Gheorghiu pe lângă spitalul clinic republican de copii „E. Coţaga” în anul 1974 s-a deschis una din primele secţii de urologie pediatrică din fosta uniune pe 40 paturi. Şef de secţie a fost numit A. Muntean, care a activat împreună cu B. Curajos, V. Dzero, I. Zaharia, N. Starciuc. Academicianul Natalia Gheorghiu şi conferenţiarul B. Curajos activau ca consultanţi ai secţiei din partea catedrei de chirurgie pediatrică.

Prin subordinatura şi ordinatura au fost pregătiţi şi activau ca medici urologi E. Salita, A. Buza, E. Gheţeul.

Toţi urologii permanent se familiarizau cu ultimele succese al urologilor din Moscova, Sanct-Petersburg, Kiev, Minsc, Bacu, Harcov şi alte oraşe ale Uniunii. Un mare suport în pregătirea şi perfecţionarea cadrelor am avut din partea profesorilor Iu. Isacov, V. Derjavin, A. Pugaciov, G. Bairov, N. Savcenco şi colegii din România profesorul A. Pesamosca.

Pe parcursul acestor ani urologia pediatrică se dezvolta cu paşi mari şi în secţie se efectuau practic toate intervenţiile chirurgicale de plastie a tractului urinar superior şi inferior, inclusiv hidronefroza, rinichi dublu, operaţii antireflux, plastia la extrofia vezicii urinare, epi-, hipospadias etc.

Etapa III –1986-2007

Cu deschiderea  ICŞOSMşiC secţia de urologie pediatrică a fost transferată şi deschisă pe 60 paturi. Au început să activeze urologi tineri L. Seu, d.ş.m. J. Bernic, A. Curajos, col.şt.inf. V.Roller, L. Rezneac (anesteziolog), consultant – conferenţiarul B. Curajos.

Din anul 1988 şef de secţie a fost numit medicul de categorie superioară I. Zaharia.

Pe baza clinicii de chirurgie pediatrică condusă de dr. hab. med., prof. univ., Academician al AŞM., Om Emerit Eva Gudumac au fost pregătiţi urologi perdiatri A. Iuhtimovschii, V. Şaptefraţi, J. Bernic, V.Roller şi urologi pentru adulţi din raioane.

Colaboratorii clinicii de urologie de pe lângă ICŞOSMşiC de rând cu acordarea ajutorului medical în secţie la nivel înalt, deseori au organizat conferinţe ştiinţifico-practice în municipiul Chişinău şi în raioanele republicii cu pediatri, nefrologi pe probleme actuale al urologiei pediatrice.

 Pe baza clinicii au fost cu succes susţinute teze de doctor în medicină de A. Buza (1993), L. Rezneac (1997) „Estimarea comparativă a tehnicilor raţionale de anestezie combinată în timpul operaţiilor urologice reconstructiv plastice la copii” şi teza de doctor în medicină de B. Curajos (1997) „Diagnosticul şi tratamentul chirurgical diferenţiat al stenozei congenitale a uretrei posterioare şi consecinţele ei la copii”. În 1998 J. Bernic „Particularităţi de diagnostic şi tratament în complicaţiile malformaţiilor congenitale ale aparatului urinar superior la copil”.

 

În prezent secţia de urologie şi-a desfăşurat activitatea pe 40 de paturi.

În secţie activează 5 medici, din ei:

1 – şef secţie Celac Victoria

4 – medici ordinatori, categorie superioară: Zaharia Ion, Gheţeul E.V., Seu L.N., Curajos A.B. şi Revenco A.M.

În fruntea serviciului se află Dl Boris Curajos – dr.hab. în med., profesor universitar al catedrei de chirurgie pediatrică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Şef Clinică Universitară de Urologie, Nefrologie Pediatrică nr.2, specialist principal urolog pediatru al MS şi PS al RM;

colaboratorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”: Jana Bernic – dr. hab. în med., prof. universitar, Şef Clinică Universitară de  Urologie, Nefrologie, Chirurgie, Ortopedie, Traumatologie şi Anesteziologie Pediatrică nr. 2;

Vera Dzero - dr. în med., conferenţiar universitar;

Victor Roller – colaborator ştiinţific;

Toţi colaboratorii clinicii au depus eforturi mari pentru aplicarea noilor metode de diagnostic şi intervenţii chirurgicale, cu rezultate îmbucurătoare.

La început aveam probleme cu tratamentul hipospadiasului.  Conferenţiarul V. Dzero fiind la Minsc a însuşit şi apoi a aplicat în secţie plastia prin procedeul Duplei-Savcenco, care cu succes se aplică şi în prezent.

O problemă des întâlnită şi serioasă e vezica urinară neurogenă. Studiile efectuate în clinică şi la Moscova la prof. V. Derjavin, V. Vişnevschii, unde s-au deplasat d-na V. Dzero şi I. Zaharia, au adus rezultate pozitive în tratamentul acestei maladii.

O patologie gravă e şi extrofia vezicii urinare şi colaboratorii clinicii sunt în permanentă căutare a metodelor mai eficace în tratamentul acestei maladii.

Pentru prima oră în clinica noastră la o vezică mică s-a aplicat transplant formalinizat.

În perioada postoperatorie, când vezica era formată, des la aceşti copii se menţinea incontinenţa de urină. S-a propus un procedeu nou de plastie a colului vezical în aşa caz, după care majoritatea copiilor reţin urina (V. Derjavin, B. Curajos).

Avem rezultate îmbucurătoare şi în tratamentul infecţiei şi incontinenţei de urină de origine neurogenă şi mai ales obstrucţiei infravezicale organice ca stenoza meatală la fetiţe şi stenoza uretrei posterioare la băieţi. Aceste maladii se studiază în clinică mai mult de 20 ani. S-a elaborat un complex de investigaţii cu scop diagnostic şi tratament al obstrucţiei şi consecinţelor ei, care în ziua de azi se socot ca operaţii de rutină.

Pentru prima oara s-a elaborat metoda de studiere radionuclidă a urodinamicii căilor urinare inferioare, care ne ajută mult în aplicarea unui tratament adecvat.

O importanţă deosebită în tratamentul stenozelor uretrei îl are uretrotomul elaborat de doctorul A. Munteanu. Dacă în trecut pacienţii cu stenoză congenitală a uretrei posterioare se operau prin acces perineal cu durata operaţiei de cel puţin 1,5-2 ore, fiind implicaţi 3-4 chirurgi şi durata postoperatorie în clinică era de cel puţin 12-14 zile. Acum operaţia se efectuează de un chirurg în timp de 3-5 min. şi peste 2-3 zile copii sunt externaţi.

În secţie în ultimii ani aplicăm o nouă metodă de tratament chirurgical a criptorhidiei de forma abdominală în două etape: prima – se aplică o hernie artificială, apoi orhiopexia cu plastia canalului inghinal (B. Curajos).

La rezecţia rinichiului heminefrotomic permanent aplicăm capsulotomia pielonului rămas cu rezultate postoperatoric bune (B. Curajos).

În caz de neurodisplazie musculară a ureterului, şi un reflux vezico-renal gr.V s-a modificat procedeul Mebel de neoimplantare a ureterului cu rezultate îmbucurătoare.

La tratamentul varicocelului în clinică se efectuează operaţia Ivanisevici în modificarea lui Erohin, care practic a exclus aşa complicaţie des întâlnită ca limfostaza.

În prezent se pregătesc trei teze de doctor în medicină.

Colaboratorii clinicii au publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice, o monografie, elaborări metodice, permanent participă la forurile ştiinşifice din ţară şi peste hotare.

Împreună cu profesorul P. Mogoreanu s-a elaborat o nouă clasificare a pielonefritelor şi insuficienţei renale acute la copii (B. Curajos).

Ultimii ani urologii pediatri activ colaborează cu urologii pentru adulţi, catedra de urologie (şef catedră A. Tanase).

În  ultimii ani au fost implimentate următoare metode noi de diagnostic şi tratament în secţia de urologie:

1.     Angiografia renală la tomografia computerizată.

2.     Scintigrafia statică în diagnosticul diferenţial a formaţiunilor de volum a rinichilor.

3.     Determinarea raportului calice-parenchim ca metodă de apreciere a eficacităţii tratamentului chirurgical al hidronefrozei.

4.     Aplicarea sondei permanente în vezica urinară la copii cu infecţie urinară acută, cauzată de reflux vezico-renal.

5.     Implimentarea preparatului „Detrusitol SR” în tratamentul vezicii urinare hiperreflectorii.

6.     Tratamentul chirurgical a epispadiasului – plastia colului vezical şi uretrei, procedeul Young’y.

Structura morbidităţii în secţia urologie 

Nr.

Patologia

 

 

1.

Rinichi solitar

 

2.

Rinichi dublu

 

3.

Rinichi în „potcoavă”

 

4.

Rinichi în formă de„L”

 

5.

Distopie renală

 

6.

Hipoplazie renală

 

7.

Chist renal

 

8.

Rinichi multichistic

 

9.

Rinichi polichistic

 

10.

Hidronefroză

 

11.

Nefroptoză

 

12.

Tumor renal

 

13.

Calcul renal

 

14.

Carbuncul renal

 

15.

Leziunea rinichiului

 

16.

Nefroscleroza

 

17.

Anomalie de rotaţie a rinichiului

 

18.

Megaureter obstructiv

 

19.

Megaureter refluxant

 

20.

Reflux vezico-renal

 

21.

Extrofia

vezicii urinare

 

22.

Diverticul al vezicii urinare

 

23.

Calcul al vezicii urinare

 

24.

Vezica urinară neurogenă

 

25.

Vezica urinară hipertonă

 

26.

Vezica urinară hipotonă

 

27.

Stenoza uretrei distale

 

28.

Stenoza uretrei posterioare

 

29.

Stenoza meatală

 

30.

Hipospadias

 

31.

Epispadias

 

32.

Fistulă uretro-cutană

 

33.

Uretrocel

 

34.

Calcul uretral

 

35.

Sindrom adrenogenital

 

36.

Criptorhidie

 

37.

Agenezia testicolului

 

38.

Hidrocel

 

39.

Torsia hidatidei Morgagni

 

40.

Varicocel

 

41.

Fimoză

 

42.

Penis mascat

 

43.

Frenulum brevis

 

44.

Leziuni testiculare

 

45.

Epididimoorhită acută

 

46.

Hematurie esenţială

 

47.

Chist epididimal

 

48.

Vezica urinară spinală

 

49.

Agenezia rinichiului

 

50.

Pielonefrită cronică secundară recidivantă

 

51.

Cistită cronică secundară

 

52.

Chist hidatic renal

 

53.

Paranefrită

 

54.

Chist endometrial

 

55.

Leziunea testicolului

 

56.

Torsia testicolului

 

57.

Atrofia testicolului

 

58.

Polip parauretral

 

59.

Flegmon parauretral perinean

 

60.

Traumatism iatrogen al uretrei

 

61.

Inconcrescenţa uracăi

 

62.

Tumora testicolului

 

63.

Uretrocel ortotopic

 


Structura activităţii chirurgicale

 

Nr.

Patologia

 

1.

Operaţii plastice la  rinichi:

- plastia Andersen-Hynes

- plastia antivazală

- ureterolisis

 

 

 

 

 

 

2.

Nefrureterectomia:

- leziunea rinichiului

- multichistoza rinichiului

- hipoplazia rinichiului

- megaureter obstructiv

- rinichi dublu afuncţional

- hidronefroză stadia terminală

- reflux vezico-renal, megaureter

- tumora Wiliams

- chist hidatic renal

- chist renal gigant

3.

Heminefrureterectomia

4.

Excizia chistului renal

5.

Suturarea rinichiului traumat

6.

Deschiderea, drenarea carbuncului renal

7.

Pielolitotomia

 

8.

 

Operaţii antireflux

- procedeu Gregoyry

- procedeu Mo-bly, Leadbeter-Politano

9.

Ureterectomia supravezicală

10.

Epicistolitotomia

11.

Diverticul al vezicii urinare

12.

Ureterocelectomia

 

 

 

13.

Hipospadias:

- Timpul I

- Timpul II

- meatoplastia transversă

- operaţia Gofre

- semicircumcizio

14.

Plastia fistulei uretrale

15.

Plastia uretrei distale (fetiţe)

16.

Plastia uretrei posterioare (băieţi)

17.

Excizia venei spermatice interne sinistra

18.

Orhidopexia

19.

Excizia procesului peritoneo-vaginal

20.

Circumcizio

21.

Excizia hidatidei Morgagni

22.

Funiculectomia

23.

Plastia penisului mascat cu ţesuturi locale

24.

Frenuloplastia

25.

Excizia chistului epididimal

26.

Suturarea plăgii bursei scrotale

27.

Detorsia testicolului

 

 

Telefon secţie 56-79-98

 

 

Bernic J.V. şi Dzero V.G. în sala de operaţie


 

 

Profesorul Curajos B.M. în sala de operaţie

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.