Arhiva

Adresa: 2062 or. Chişinău,  str. Burebista, 93

Tel.: (+373 22) 521935

         (+373 22) 781281

E-mail: StatisticaMedicala@mama-copilul.md

 

Colaboratorii Secției Arhivă:

Șef  secției :      Morozan Eugenia

Arhivari:

     Potîngă Elvira, Arhivar

     Morozan Axenia, Arhivar

     Scoticailo Ala, Arhivar 

 

Secția Arhivă este parte componentă a structurii IMSP IMşiC.

   Sarcinele de bază a arhivei  IMSP IMşiC sunt:

  • Arhiva organizează evidența și stocarea documentației și asigură păstrarea acesteia înnainte de transfer la arhivele de stat sau nimicirea ei în termenii stabiliți prin actele normative.
  • În Arhivă este stocată toată documentația medicală finalizată, care se păstrează 25 de ani, precum și altă documentație instituțională.
  • Recepția, clasificarea și depozitarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare a documentației medicale final completate .
  • Controlul stării și păstrării documentației medicale în subdiviziunile instituției.
  • Pregătirea și eliberarea documentației medicale pentru sala de lectură din cadrul Arhivei pentru personalul instituției, altor solicitanți în scop de cercetare.
  • Elaborarea inventarelor,cataloagelor,directoarelor și altor ghiduri de utilizare a documentației medicale.
  • Elibirarea de materiale de arhivă, în modul prevăzut de cadrul normativ în vigoare, instituțiilor de drept si cetățenilor țării certificate, referințe, extrase și copii a lor.
  • Organizarea expertizei. Valorii științifice și practice a materialului documentar în Arhivă în scopul selectării pentru distrugerea materialelor documentare, cărora le-a expirat termenul de păstrare și celor ce și-au pierdut semnificatia lor științifică, istorică și practică.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.