Serviciul managementul calității și audit medical

An înființare: anul 2010

Colaboratori:

Șef serviciu: Ludmila Zănoagă, medic categoria superioară

Medici metodiști:

  1. Olga Tighineanu, șt.med., asisatent universitar
  2. Gheorghe Grosu, medic categoria superioară

Specificul serviciului:

Serviciul este o unitate funcţională organizată în cadrul IMSP IMşiC, care asigura organizarea şi implementarea principiilor de asigurare a calităţii serviciilor  medicale  prestate, întreprinde măsuri efective de prevenire a necorespunderilor şi erorilor în activitatea de prestare a serviciilor medicale în baza ordinelor Ministerului Sănătăţii nr.519 din 29.12.2008 „Cu privire la sistemul de audit medical” şi nr.139 din 03.03.2010 „Privind asigurarea calităţii serviciilor medicale îm instituţiile medico-sanitare” şi alte acte normative.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.