Serviciul monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor medicale

Anul înfiinţării: 1982 

Colaboratorii serviciului:

Şef serviciu - Horodişteanu-Banuh Adela - doctor în medicină, conferenţiar, medic categorie superioară

Medici metodisti: 

Gheorghe Grosu, doctor în medicină, medic categorie superioară

Ludmila Botnaru, medic categorie superioară

Cartamîşeva Claudia, medic categorie superioară

Jolea Valeria, medic categorie superioară

Felceri metodişti:

Rîmiş Raisa, felcer categorie superioară

Berdaga Tamara, felcer categorie superioară 

Vitiu Nina, felcer categorie superioară

Personal auxiliar:

Dogot Ana – soră menageră

 

 

Activitatea Serviciului monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor medicale este axată pe sporirea calităţii asistenţei medicale în cadrul medicinei de familie şi asistenţei medicale specializate acordate mamei şi copilului, promovării şi realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul sănătăţii, monitorizării stării sănătăţii mamei şi copilului, şi a factorilor care o determină, evaluării nivelului de asigurare a populaţiei cu asistenţă medicală, coordonării şi integrării activităţilor medicale întru asigurarea unui management eficient a calităţii serviciilor medicale.

 

Atribuţile Serviciului: 

  • participarea la implimentarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor specializate de asistenţă medicală acordată mamei şi copilului pe termen scurt şi de perspectivă, axat pe perfectarea continuă a calităţii acestora;

·         monitorizarea şi evaluarea la nivel naţional a calităţii serviciilor medicale prestate IMSP republicane, municipale şi raionale cu prezentarea concluziilor şi propunerilor Ministerului Sănătăţii;

·         acordarea suportului consultativ metodic IMSP municipale şi raionale în organizarea şi planificarea eficientă a serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare;

·         organizarea prin coordonare cu Ministerul Sănătăţii a Consfătuirilor lunare cu specialiştii în asistenţa medicală mamei şi copilului întru analiza minuţioasă a nivelului de organizare a asistenţei medicale cu trasarea sarcinilor concrete şi asigurarea controlului realizării lor;

·         organizarea deplasărilor medicilor curatori şi consultanţi în teritorii, în vederea acordării ajutorului consultativ-metodic;

·         înaintarea propunerilor de ameliorare a succesivităţii şi interacţiunii în acordarea asistenţei medicale la diferite etape.

 

Responsabilităţile Serviciului:

·         planificarea, organizarea, coordonarea şi asigurarea controlului activităţii asupra volumului şi calităţii serviciilor medicale acordate mamei, şi copiilor la nivel naţional;

·         analiza indicilor activităţii asistenţei medicale specializate acordate mamei şi copilului, cu elaborarea măsurilor de rigoare pentru redresarea situaţiei.

 

 

Contacte.

Tel.: (+373 22) 559479

Fax. (+373 22) 523120

E-mail: meism1@‎mail.ru

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.