Laboratorul științific corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii

Şef laborator – doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător

Boian Gavril

  

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul ştiinţific de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373 22) 63-61-11;

e-mail: acp_md@mail.md 

Domeniul de cercetare :  studiul ştiinţifico-practic  în  domeniul evidenţierii genezei cauzale, diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical ale viciilor congenitale la copil. 

Direcţiile strategice: profilaxia morbidiţăţii şi mortalităţii pre- şi postoperatorii a copiilor cu malformaţii congenitale. 

 

Potenţial ştiinţific: 4 cercetători ştiinţifici.

Boian Veaceslav – cercetător ştiinţific, medic-chirurg

 

Zabun Tatiana – cercetător ştiinţific stagiar, medic-chirurg somatosensor a n. pudendal

 

Donea Andrei – cercetător ştiinţific stagiar, medic ATI

 

Dogotari Nicolae – cercetător ştiinţific stagiar, medic-chirurg

 

Echipament utilizat în cadrul studiului

 

 Aparat de monitorizare funcţională a tractului digestiv „Dyno Compact Smart”.

Parametrii evaluaţi:

1. Tensiunea maximă voluntară de comprimare

2. Tensiunea de comprimare

3. Tensiunea de relaxare

4. Reflexul recto-anal de inhibiţie

5. Pragului volumului receptiv a ampulei rectale

6. Dinamica actului de defecaţie

7. Lungimea sfincterului

8. Volumului vectorial al sfincterului anal

9. Înregistrarea contracţiilor peristaltice a intestinului gros

 

  Electromiograf „Neuropack 2”.

Parametrii evaluaţi:

1. Activitatea electromiografică a SAE şi APR în repaos şi contracţie

2. Potenţialul unităţii motorii SAE şi APR

3. Reflexul bulbocavernos

4. Latenţa terminală a n. pudendal  

5. Răspunsul somatosensor a n. pudendal 

 

 

Activitatea chirurgicală a laboratorului. Pe parcursul activităţii în contextul temelor elaborate, au fost operaţi peste 3000 pacienţi cu diferite patologii malformative.

 

 

Fig.1. Distribuirea pe grupe de nozologii a copiilor cu malformaţii colorectoanale şi periniale operaţi. I - numărul total a copiilor cu malformaţii digestive depistaţi şi operaţi; II - anomalii dimensionale de fixaţie, poziţie, coalescenţă şi asociate; III - malformaţiile neuronale-intestinale; IV - afecţiunile organice infra-rectale şi perineale congenitale şi dobândite; V - afecţiuni organice recto-anale şi perineale. 

Cercetătorii științifici ai secției își desfăsoară activitatea în cadrul secției chirurgie generală, chirurgia nou-născutului și reanimarea chirurgicală.

 

 Proiectul științific instituţional în derulare.

Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate și minim-invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii.

Colaborare interdisciplinară Laboratorul științific de morfologie a IMSP IM și C.

Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică a USMF ”N. Testemițanu” Laboratorul ştiinţific ”Infecţii chirurgicale la copii” al  USMF “N. Testemiţanu”

Publicaţii

Pe parcursul activităţii, în baza studiilor efectuate în laboratorul nostru, au fost publicate 254 articole, teze şi recomandări metodice.

În 2011a fost publicată monografia cu tema: „Sindromul de colostază cronică la copil. Probleme de diagnostic şi tratament medico-chirurgical.” 

Cercetătorii știinţifici ai secţei au participat la elaborarea a 4 manuale metodico-didactice  „Patologia chirurgicală toracică la copii”, „Malformaţiile congenitale”, ”Chirurgia pediatrică. Culegere de cazuri clinice”, ”Patologia chirurgicală abdominală la copii”.

 

Pe parcursul anilor prin activitatea laboratorului ştiinţific de corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii s-au obţinut 6 brevete de invenţie:

724 F1, A61 B 17/00, 17/03, 17/04, 17/11. Metodă de instituire a anastamozei colorectoanale în cazul patologiei intestinului gros la copii. (MD). Cerere depusă 18.12.1995. G.Boian. BOPI nr. 5/1997

888 (13) F1, A 61 K 35/74; A 61 B17/00. Metodă de profilaxie a complicaţiilor postoperatorii la intervenţiile chirurgicale proctologice planificate. (MD). Cerere depusă 17.04.1997. G.Boian, Iu.Roşcin, M.Seu. BOPI nr. 12/1997

1044 (13) F1, A 61 B 17/00. Metoda de efectuare a stadiului abdominal al operaţiei la intestinul gros. G.Boian. (MD). Cerere depusă 13.11.1997. BOPI nr.10/1998

950 (13) F1, A 61 B 17/00, 17/08, 17/11. Pensă de comprimare. G.Boian. (MD). Cerere depusă 14.07.1997. BOPI nr.4/1998

1167 (13) G2, A61 B 17/11. Aparat pentru instruirea anastamozei. G.Boian. (MD). Cerere depusă 13.05.1998. BOPI nr.3/1999

1193 (13) G2, A61 B 17/00. Metodă de corecţia chirurgicală a mobilităţii patologice a colonului. G.Boian. (MD). Cerere depusă 21.08.1998. BOPI nr.4/1999

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.