Laboratorul științific de morfopatologie

Şef laborator – doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Lilia Siniţîna

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul Ştiinţific de Morfopatologie

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373 22) 52-37-60;

e-mail: lily10feb@rambler.ru

 

Domeniul de cercetare: Morfopatologie – evaluarea particularităţilor vascularizării feto-placentare şi inervaţiei sistemului digestiv în cadrul  unor afecţiuni congenitale în sistemul feto-placentar şi gastrointestinal pentru determinarea impactului asupra ontogenezei organismului uman.

 

Direcţiile strategice.

Diagnostic diferenţiat al dereglărilor inervaţiei sistemului digestiv la copii în diverse perioade de viaţă, în deosebi în malformaţii şi displazii congenitale.

         Evaluarea particularităţilor angiogenezei şi vascularizării complexului feto-placentar în afecţiunile infecţioase, retardul fetal, inclusiv în gestoze, şi aspectele malformative feto-placentare în pronosticul şi optimizarea managementului medical.

  

Potenţial ştiinţific: 4 cercetători ştiinţifici 

Şaptefraţi Lilian – doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

David Valeriu – doctor în ştiinţe medicale

Petrovici Vergil - doctor în ştiinţe medicale

Samciuc Ştefan – medic morfopatolog, categorie superioară 

 

Echipament utilizat.

Microscop “Micros MC 300” 6062 

Microtom automat SLEE CUT cu dispozitiv video 

 Termostat Friocell cu temperatură reglabilă 

Microscop trinocular “Axioscop 2” cu instalaţie de înregistrare foto

 Metode de cercetare:

• Metode histologice uzuale prin coloraţia cu hematoxilină-eozină, van Gieson cu picrofuscină, tricromă Masson etc.;

• Metodă histiobacterioscopică cu azur-eozină;

• Metode histochimice cu sudan III, congo red, impregnare argentică după Bielschowsky-Gross;

• Metode histoenzimologice pentru microscopia optică:

       - recţia pentru evidenţierea NADH diaforazei;

       - recţia pentru evidenţierea acetilcolinesterazei.

• Metoda imunohistochimică de cercetare cu utilizarea diferiţilor anticorpi monoclonali.

 

Rezultate selective recente 

Aspecte ale reacţiilor histoenzimologice

 

Fig. 1. Reacţie histoenzimologică pentru identificarea NADH diaforazei. Celule nervoase Dogel 1cu evidenţierea prelungirilor dendritice în plexul nervos mienteric la nivelul segmentului rectosigmoilal. ×40

 Fig. 2. Reacţie histoenzimologică pentru identificarea AChE. Fibre nervoase patologice la nivelul segmentului distal al colonului transvers cu aspect color brun intens. ×20

 Fig. 3. Ganglioni Auerbach. Imunomarcaj 3+ pentru Neuron Specific Enolase, tehnica LSAB2,×100.

 Fig. 4. Ganglioni Auerbach. Imunomarcaj 2+ pentru Neurofilament Protein, tehnica LSAB2,×200.

 Fig. 5. Ganglioni Auerbach. Imunomarcaj 3+ pentru Chromogranin A 2+, tehnica LSAB2, × 100.

 Fig. 6.  Ganglioni Auerbach şi joncţiuni neuromusculare. Imunomarcaj 2+ pentru Synaptophysin, tehnica LSAB2, ×100.

 Proiecte instituţionale.

1. „Supravegherea nou-născuţilor cu greutate mică (GMN) şi foarte mică la naştere (GFMN) şi studiul impactului tehnologiilor medicale înalte în dezvoltarea complicaţiilor somatice şi neurologice la aceşti copii”;

2. „Profilaxia precoce şi tratamentul preventiv a gravidelor cu risc sporit de patologie a sistemului nervos central la făt, întru micşorarea invalidităţii copiilor şi sanării neuropsihice a societăţii”;

3. “Perfectarea diagnosticului şi tratamentului medico-chirurgical al malformaţiilor neuro-musculare intestinale la copii în baza examenului morfo-funcţional”.

4.  „Factori funcţionali şi imunohistochimici de diagnostic şi aportul acestora în tratamentul disfuncţiilor neurodisplastice digestive la copii”

5. „Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de prevenire a complicaţiilor infecţioase”.

6. “Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează sistemul nervos la făt”. 

7. „Aplicarea diferențiată  a metodelor clasice laparascopic asistate  și minim invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii”.

8. „Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie”.

9. “Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali şi direcţiile principale de micşorare a pierderilor fetale”. 

 Colaborare interdisciplinară 

1.       Laboratorul ştiinţific  Corecţia chirurgicală a viciilor congenitale al IMSP IMşiC;

2.       Laboratorul ştiinţific  Neonatologie al IMSP IMşiC;

3.       Laboratorul ştiinţific  Obstetrică al IMSP IMşiC;

4.       Laboratorul Infecţii chirurgicale la copii al USMF „N. Testemiţanu.

5.       Suport morfopatologic în efectuarea lucrărilor ştiinţifice în probleme obstetrico-ginecologice şi pediatrice (nefrologie, gastrologie etc.). 

Publicaţii recente - 35

Articole în reviste internaţionale – 3

Articole în reviste de categoria B – 9

Articole în reviste de categoria C – 6

Articole în culegeri la manifestări internaţionale – 2

Articole în culegeri la manifestări naţionale cu participare internaţională – 4

Articole în culegeri la manifestări naţionale – 1

Rezumate internaţionale – 7 

Materiale didactice (capitole şi subcapitole) – 3 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.