Laboratorul științific obstetrică

Şef Laborator – doctor în științe medicale, conferenţiar cercetător

Petrov Victor

 

 

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul ştiinţific Obstetrică

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373) 794-41-266

e-mail:v.n_petrov@yahoo.com

laborator.obstetrica@gmail.com 

Domeniul de cercetare: Obstetrică – Ameliorarea asistenţei medicale a gravidelor, parturientelor şi lăuzelor cu sarcina fiziologică şi cu patologia obstetricală şi extragenitală utilizând tehnologiile moderne şi costefective bazate pe dovezi ştiinţifice. 

Potenţial ştiinţific:

cercetător științific principal: d.h.ş.m., profesor cercetător - Eţco Ludmila

cercetători științifici superiori: d.ş.m., conferenţiari cercetători

Opalco Igor, Burlac Ala, Pavlenco Angela

cercetători ştiinţifici: Manceva Maria, Grecu Chiril

cercetători ştiinţifici stagiari: Pădure Valeriu, Madan Diana, Lupaşcu Aliona,

Rîmbu-Luchian Elena, Bursacovschi Natalia

 

Echipament utilizat

centre

Cardiotocograf Philips

 

Cardiotocograf GE

 

Aparat USG ESAOTE MyLab 15

 

Examen Doppler a. cerebrală medie la făt

 

Aparatul «ЛAКК»

 

Aparatul «ОРБИТА»

 

Metodele de cercetare:

- Analiza documentaţiei primare

- Chestionarea pacienţilor

- Metodele clinico-anamnestice cu examinare medicală complexă

- Metodele paraclinice

- Imunologice

- Microbiologice

- Metodele instrumentale:

•USG + Doppler

•CTG

•Cardiointervalografia

- Metodele analitice şi de procesare statistică

Proiecte instituţionale

1. Profilaxia maladiilor infecţioase la lăuze şi copii

2. Gestozele – profilaxie şi tratament

3. Patologia infecţioasă în perioada prenatală

4. Determinarea factorilor de risc major în morbiditatea şi mortalitatea perinatală

5. Profilaxia precoce şi tratamentul preventiv a gravidelor cu risc sporit de patologie a sistemului nervos central la făt, pentru micşorarea invalidităţii copiilor şi sanătaţii neuropsihice a societăţii 

6. Elaborarea metodelor şi ameliorarea psihomotorică a pacienţilor cu maladia Down şi stării psihologice a familiei

7. Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină și a factorilor ce influențează sistemul nervos la făt 

8. Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale în micșorarea pierderilor fetale

Colaborare interdisciplinară

1.Laboratoare ştiinţifice – Neonatologie, Morfopatologie, Imunologie, Genetica Moleculară Umană, Profilaxia a Patologiilor Ereditare.

2.Vaste sunt colaborările ştiinţifice cu UNICEF, OMS, UNFPA

  Pe parcursul acestor ani, în secţie au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat şi 12 teze de doctor în medicină, de sub tipar au ieşit peste 552 articole şi teze. Colaboratorii secţiei sunt autorii a 26 de brevete de invenţii şi 175 de propuneri de raţionalizare.

Publicaţii recente

Articole în reviste internaţionale - 18

Articole în reviste de categoria B -  11

Articole în reviste de categoria C -  28

Articole în culegeri la manifestări internaţionale - 16

Articole în culegeri la manifestări naţionale cu participare internaţională - 21

Articole în culegeri la manifestări naţionale - 24

Rezumate internaţionale - 39

Materiale didactice - 14

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.