Laboratorul științific perinatologie

Şef laborator – doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Curteanu Ala

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul științific de perinatoloie

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373 22) 52-33-21;

E-mail: alacurteanu@yahoo.com 

 Domeniul de cercetare: Perinatologie – acţiunea factorilor de risc din timpul sarcinii şi naşterii asupra sănătăţii nou-născutului. Dezvoltarea somatică şi neurologică a copiilor născuţi la termen şi prematur. Acţinea diferitor factori de risc (socio-demografici, greutatea la naştere, vârsta de gestaţie, patologia perioadei perinatale, etc.) asupra dezvoltării neurologice a copiilor din grupurile de risc. Rolul intervenţiilor cu rol neuroprotector. Studiul particularităţilor creşterii copilului prematur.

Direcţiile strategice

Prevenirea dizabilităţilor neurologice, inclusiv paraliziei cerebrale, la nou-născuţii prematuri şi cei la termen.  

Evaluarea eficacităţii programelor de intervenţie asupra dezvoltării neurologice a copiilor din grupurile de risc.

Evaluarea statutului neurologic şi dezvoltării neurologice a copiilor din grupurile de risc pe termen mediu.

Potenţial ştiinţific: 5 cercetători ştiinţifici

Mişina Ana, Dr. medicină, conf. cercetător – cercetător ştiinţific superior

Caraman Anatol, Dr. medicină – cercetător ştiinţific

Carauş Tatiana – cercetător ştiinţific  

Rotaru Dorina – cercetător ştiinţific   

Jitarciuc Ala – cercetător ştiinţific stagiar  

Metode de cercetare

Evaluarea dezvoltării neurologice la nou-născuţii din grupurile de risc cu utilizarea mijloacelor Bayley 

 

Investigaţii ultrasonografice la nou-născuţii bolnavi 

  Colectarea probelor biologice pentru investigaţii biochimice, microbiologice, imunologice, morfopatologice la nou-născuţi cu analiza rezultatelor obţinute.

Proiecte instituţionale fundamentale şi aplicative implementate:

1. Fragmentul «Determinarea factorilor de risc major în morbiditatea şi mortalitatea neonatală precoce» al proiectului «Determinarea factorilor de risc major în morbiditatea şi mortalitatea perinatală» (2006-2008), director - dr.hab.medicină, prof. univ. Eugen Gladun

2. Specificul adaptării nou-născuţilor cu greutate extrem şi foarte mică la naştere şi studiul impactului tehnologiilor moderne înalte în dezvoltarea complicaţiilor somatice şi neurologice la ei (2009-2010), director - dr.hab.medicină, prof. univ. Petru Stratulat

3. Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de prevenire a complicaţiilor infecţioase (2011-2014), director - dr.hab.medicină, prof. univ. Petru Stratulat

4. Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale (PC), la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie” (2015-2018), director - dr.medicină, conf. cercet. Curteanu Ala 

Colaborare interdisciplinară

1. Laboratoare ştiinţifice ale IMSP IMC: obstetrică

2. Secţii ştiinţifice ale IMSP IMC: morfopatologie, microbiologie şi imunologie

3. Centrul Naţional de Management în Sănătate: elaborarea conţinutului certificatului electronic de naştere (în comun cu Institutul pentru Sănătatea Globală Eck, Universitatea Notre Dame, SUA, Karlow Institute, Praga, Cehia, laboratorul de obstetrică IMSP IMC)

4. Institutul pentru Sănătatea Globală Eck, Universitatea Notre Dame: supervizarea lucrărilor de masterat ale studenţilor din SUA dedicate problemelor stringente ale sănătăţii mamei şi copilului

5.USMG „Nicolae Testemiţanu”: desfăşurarea cursurilor de simulare în obstetrica şi neonatologia de urgenţă, elaborarea în comun a lucrărilor didactice

6.Centrul Elveţian pentru Sănătatea Internaţională, Institutul Tropical şi de Sănătate Publică din Basel, Elveţia: implementarea proiectului „Modernizarea sistemului de perinatologie” (2006-2014) 

Publicaţii recente (2015, 2016, 9 luni) – 86 total

Articole în reviste internaţionale - 24

Articole în reviste de categoria B - 27

Culegeri - 2

Rezumate internaţionale - 32

Materiale didactice - 1

Certificate de Drepturi de Autor - 6

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.