Contacte

 

 Adresa: 

Republica Moldova, or. Chişinău 

str. Burebista, 93, MD-2062

Cancelaria Fax: (22) 52 11 71

                  Tel: (22) 78 12 96

e-mail: imcopil@ms.md

 

 

 

Birouri de informare: 

 

 Maternitate

 (22) 78 12 10

 Pediatrie

 (22) 55 96 51

 Chirurgie

 (22) 78 14 75

 DCSI (Policlinica)

 (22) 52 37 41

 

 Centrul de Referință în Colposcopie

 (22) 78 12 76

Unitatea Primiri Urgente – Internarea

 (22) 52 36 21

Centrul de Genetică

 (22) 56 79 31

Banca de Sânge

(22) 78 11 24

Serviciul Juridic și contencios

 (22) 55 96 49

Achiziții Publice

 (22) 55 96 46

Clinica Emilian Coțaga

 (22) 72 77 39

Resurse umane

 (22) 78 14 30

Contabilitate

(22) 78 14 64

Secția economie

(22) 78 14 84

 

 

Rechizite bancare:

IMSP Institutul Mamei și Copilului

mun. Chișinău, str. Burebista, 93

c/f 1003600151643

MF-Trezoreria de Stat

TREZMD2X

IBAN MD73TRPCCC518430A00006AA

 

Transport public: 

Maxi - taxi

Autobuse

113,175,103,163

 23

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.