Contacte

 

 Adresa: 

Republica Moldova, or. Chişinău 

str. Burebista, 93, MD-2062

Cancelaria Fax: (22) 52 11 71

e-mail: mamsicop@gmail.com

 

 

Birouri de informare: 

 

 Maternitate

 (22) 78 12 10

 Pediatrie

 (22) 55 96 51

 Chirurgie

 (22) 78 14 75

 DCSI (Policlinica)

 (22) 52 37 41

 (22) 78 11 94

 (22) 52 31 21

 

 

 Centrul de Referință în Colposcopie

 (22) 78 12 76

 Unitatea Primiri Urgente – Internarea

 (22) 52 36 21

 Centrul de Genetică

 (22) 56 79 31

 Serviciul Juridic și contencios

 (22) 55 96 49

 Achiziții Publice

 (22) 55 96 46

 Clinica Emilian Coțaga

 (22) 72 77 39

 Resurse umane

 (22) 78 14 30

 

Agenda telefonică

 Funcţia

Nume/Prenume

Telefon

 Director 

 Sergiu Gladun

 (22) 52 36 61

Șef Centrul Național Științifico Practic Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”

Stanislav Babuci

 (22) 78 12 84

 Vicedirector perinatal nivelul III

 Iurie Carauș

 (22) 52 37 35

 Vicedirector management medical

 Mihai  Rotaru

 (22) 52 36 79

 Șef Clinica pediatrie

 Ina Palii

 (22) 60 23 65  

 Vicedirector departament sănătatea  reproduceri și genetica medicală

 

 (22) 56 27 46

 Vicedirector Clinica „Em. Coţaga”

 Vasile Tomuz

 (22) 72 77 76

 Vicedirector medical

 Valentina Rotaru

 (22) 78 14 62

 Vicedirector departament dezvoltare, infrastructură și administrare a patrimoniului

 Iurie Dobrea

 (22) 52 31 15

 

 

 

 

 

Rechizite bancare:

IMSP Institutul Mamei și Copilului

m.Chișinău, str. Burebista ,93

c/f 1003600151643

MF-Trezoreria de Stat

TREZMD2X

IBAN MD73TRPCCC518430A00006AA

 

Transport public: 

Maxi - taxi

Autobuse

113,175,103,163

 23

  

 

 

 Copyright © 2021. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.