Regulamentul privind procedura de achiziţii publică de bunuri, servicii şi lucrări al IMSP Institutul Mamei şi Copillului

 

 


 Proiect la planul de achiziţii pentru anul 2015 reieşind din strictul necesar şi finanţarea limitată
 Planul de achiziţie pentru anul 2014, conform necesităţilor IMSP IMşiC


 Planul de achiziţii publice în cadru Campaniei Renaşte Moldova 


 

IMSP Institutul Mamei şi Copilului are în vigoare un Regulament privind procedura de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări. Acest regulament stabileşte procedurile şi principiile generale pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în Republica Moldova.

În conformitate cu Regulamentul, IMSP Institutul Mamei şi Copilului utilizează procedurile de achiziţii publice competitive, care sunt deschise şi transparente. Prin urmare, toţi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări sunt invitaţi să participe la procesul de achiziţie, în condiţii de egalitate şi fără discriminare.

Procedurile de achiziţii publice se desfăşoară în conformitate cu principiile de economie, eficienţă, transparenţă şi imparţialitate. Aceste principii sunt aplicate în toate etapele achiziţiei, inclusiv în elaborarea documentelor de achiziţie, evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor.

În plus, Regulamentul impune cerinţe stricte privind procedurile de achiziţie, astfel încât să fie asigurată respectarea prevederilor legale, precum şi integritatea şi responsabilitatea în utilizarea fondurilor publice. În acest sens, toţi furnizorii care participă la procesul de achiziţie trebuie să respecte termenele şi condiţiile stabilite în documentele de achiziţie, să furnizeze informaţii complete şi corecte şi să respecte cerinţele de calificare şi de evaluare.

IMSP Institutul Mamei şi Copilului îşi asumă responsabilitatea de a asigura că procesul de achiziţie publică se desfăşoară într-un mod eficient şi transparent, astfel încât să poată fi îndeplinite nevoile şi obiectivele organizaţiei în mod corespunzător, în beneficiul tuturor părţilor implicate.Date contact: (22) 55 96 46 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.