Știință și cercetare

Anunțul privind susținerea tezei de doctorat - Se anunță susținerea de doctor habilitat. Candidat CURTEANU Ala

01 Iulie 2024
Anunțul privind susținerea tezei de doctorat - Se anunță susținerea de doctor habilitat. Candidat CURTEANU Ala

Anexa 18 la Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice Anunțul privind susținerea tezei de doctorat Se anunță susținerea de doctor habilitat Candidat CURTEANU Ala Consultanți ştiinţifici: ȘCIUCA Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM; specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie; LOZAN Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 331.03 – Medicină socială și management Consiliu Științific Specializat DH 322.01-24-4 la Institutul Mamei și Copilului Tema tezei „Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor” Specialitatea 322.01 PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE). Data – 12 iulie 2024, Ora 14.00 Local Chișinău, str. Burebista, 93, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Departamentul Consultativ Specializat Integrat, etajul 3, Sala de conferință Teza de doctor habilitat „Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor” poate fi consultată pe pagina web a ANACEC http://www.anacec.md/ (https://anacec.md/files/Curteanu-teza.pdf) și biblioteca IMSP Institutul Mamei și Copilului, unde teza poate fi consultată în variantă tipărită.

Anunț 14 iunie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie.

04 Iunie 2024
Anunț 14 iunie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie.

Discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie. Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, în incinta IMSP Institutului Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93, Centrul Perinatal, et. I), va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie, la care se va examina teza de doctor habilitat cu titlul „Evoluția otitelor medii la copii: specificarea etapelor curative în baza monitorizării clinico-electroacustice”, Specialitatea 321.16. Otorinolaringologie, autor dr. conf. univ. DIACOVA Svetlana. Consultanți ştiinţifici: ABABII Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM.

Anunț 15 martie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. CURTEANU ALA la Seminarul Ştiinţific de Profil 322.01 Pediatrie și neonatologie

04 Martie 2024
Anunț 15 martie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a  dnei dr. CURTEANU ALA la Seminarul Ştiinţific de Profil 322.01 Pediatrie și neonatologie

Vineri, 15 martie, ora 13.00 în incinta IMSP Institutului Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93, Centrul Perinatal, et. I), va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, la care se va examina teza de doctor habilitat cu titlul ”Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor”, specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie, autor dr. conf. cerc. Ala Curteanu. Consultanți științifici: dna Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med, prof. universitar, membru corespondent AȘM; dl Oleg Lozan, dr. hab. șt. med., prof. universitar.

Anunțul privind discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a D-nei BURSACOVSCAIA Natalia în cadrul Seminarului Științific de Profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

28 Februarie 2024
Anunțul privind discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a D-nei BURSACOVSCAIA Natalia în cadrul Seminarului Științific de Profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

Se anunță discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale Candidat BURSACOVSCAIA Natalia Conducător științific: PETROV Victor, dr. șt. med., conf. cerc. Consultant științific: EȚCO Constantin, dr. hab. șt. med., prof. univ. Seminarul științific de profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15 Tema tezei: ”MORTALITATEA ANTE- ȘI INTRANATALĂ A FEȚILOR NĂSCUȚI LA TERMEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA”. Specialitatea _321.15 Obstetrica și Ginecologie Data _11.03.24_ Ora _10.00_ Local__ (IMSP Institutul Mamei și Copilului, MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93, Departament Perinatologic, Maternitate, sala de conferințe, parter).

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

06 Decembrie 2022
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ŞTIINŢIFIC ANUAL pentru etapa 2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul ’’Medicina genomică şi cercetarea metabolomieă în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generaţii sănătoase în Republica Moldova” RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL pentru perioada 2020-2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul ''Medicina genomică si cercetarea mctabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice nentru generaţii sănătoase în Republica Moldova' RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL pentru perioada 2020-2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilităţile funcţionale perineale la copiii operaţi pentru malformaţii colo-recto-anale. perineale si a axului neural spinal RAPORT ŞTIINŢIFIC ANUAL pentru etapa 2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul Optimizarea conduitei diagnostico-curative in dizabilitătile funcţionale perineale la copiii operaţi pentru malformaţii colo-recto-anale. perineale si a axului neural spinal RAPORT ŞTIINŢIFIC ANUAL pentru etapa 2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul ’Integrarea diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei bolilor netransmisibile continuitatea îngrijirilor materne şi pcrinatale bazate pe ciclul vieţii” RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL pentru perioada 2020-2023 privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Proiectul ’’Integrarea diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne şi perinatale bazate pe ciclul vieţii” Raport proiect „Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RM”, anul 2023 Raport proiect „Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RM”, anii 2020-2023

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

01 Decembrie 2021
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova”– Natalia UȘURELU RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții” – Victor PETROV RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și axului neural spinal”

Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

02 Decembrie 2020
Rapoarte anuale de implementare a proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat 2020-2023

 RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova”– Natalia UȘURELU RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții” – Victor PETROV RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și axului neural spinal” RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Impactul imunizării asupra morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin boli respiratorii în Republica Moldova” - REVENCO Ninel RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în Republica Moldova” - UȘURELU Natalia RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020- 2023) - "Optimizarea conduitei diagnostico-curative în dizabilitățile funcționale perineale la copiii operați pentru malformații colo-recto-anale, perineale și a axului neural spina" Boian Veaceslav RAPORT ANUAL privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor netransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

04 Octombrie 2019
Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat Candidat _ SACARĂ Victoria_ Consultanți ştiinţifici: DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, academician al AȘM, profesor universitar GROPPA Stanislav, doctor habilitat în științe medicale, academician al AȘM, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat ___DH 162,02-03_ Tema tezei PARTICULARITĂȚILE MOLECULAR-GENETICE ALE PATOLOGIILOR NEUROMUSCULARE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Specialitatea _162.02 – GENETICA OMULUI ȘI ANIMALELOR Data __18.10.2019_ Ora ____14.00_ Local__ Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (str. Academiei 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova)___ Teza de doctor habilitat şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Gorincioi Nadejda

27 Mai 2019
Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Gorincioi Nadejda

Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Pretendent: Gorincioi Nadejda Conducător/consultant științific: Stanislav Groppa - Doctor habilitat în științe medicale, Profesor universitar, Academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei, Specialitatea 321.05 – Neurologie clinică Componenţa consiliului ştiinţific specializat: (conform ordinului emis de ANACEC) Hadjiu Svetlana, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar – președinte Zota Eremei, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar – secretar Manole Elena, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar Odobescu Stela, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar cercetător Ghindă Serghei, Doctor habilitat în științe medicale, Profesor cercetător Plăcintă Gheorghe, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar Curocichin Ghenadie, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar

Fișele de evaluare ale Raportului științific final al proiectelor instituționale IMSP IMșiC finisate în anul 2018

05 Aprilie 2019
Fișele de evaluare ale Raportului științific final al proiectelor instituționale IMSP IMșiC finisate în anul 2018

 Raportul ştiințific final al proiectului instituţional ”Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova” (METABGEN), cifrul proiectului 15.817.04.32A, conducător de proiect – Natalia Uşurelu Raportul științific final a proiectului instituțional ” Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate și minim invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii”, cifrul proiectului 15.817.04.31A, conducător de proiect – Boian Gavril Raportul științific final al proiectului instituțional „Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale”, cifrul proiectului 15.817.04.31 A, conducător de proiect – Ștefan Gațcan, dr.în șt.med., conf. cercetător Raportul ştiințific final al proiectului tinerilor cercetători ”Evaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate” (acronim: AMINOGENO), cifrul proiectului 16.80012.0433F nr. 12/3 TC, conducător de proiect – Elena Samohvalov Raportul științific final al proiectului instituțional ”Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie”, cifrul proiectului 15.817.04.33 A, conducător de proiect – Ala Curteanu, dr.medicină, conf. cercetător

Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

16 Mai 2017
Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

ANOMALIILE DE DEZVOLTARE ALE ORGANELOR GENITALE FEMININE: OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI Autor: Mișina Ana Gradul: doctor habilitat în științe medicale Specialitatea: 321.15 – OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE Anul: 2017 Consultant ştiinţific: Cernețchi Olga, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Om Emerit Consultant ştiinţific: Gudumac Eva, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician AȘM, Om Emerit Instituţia: IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.