Indicatori de performanță, calitate

Categorii de indicatori

Denumirea indicatorului

Valoarea realizată în anul 2020

Valoarea realizată în anul 2021

Valoarea realizată în anul 2022

Valoarea realizată în anul 2023

A. Indicatori de management ai resurselor umane

Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al instituţiei

85%

84.5%

87,0%

85.5%

Proporţia personalului medical calificat din totalul personalului angajat al instituţiei

51,85%

51,06%

*64,0%

*61,7%

Proporţia medicilor din totalul personalului

* 28,0%

* 28,0%

*27,5%

*26,7%

Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

37,0%

37,0%

*45,0%

*32.0%

Număr mediu de consultaţii la un medic în secţiile consultative copii şi femei

2108,6/an

3900,2/an

3950,5/an

4050,1/an

Număr mediu de bolnavi externaţi la un medic în staţionar

82,3/an

85,8/an

88,5/an

88.1/an

Număr mediu de bolnavi externaţi la o asistentă medicală

56,5/an

58,5/an

62,5/an

62,8/an

Număr mediu de consultaţii pe linie de gardă UPU

56,5 

60,8

65,1

65,1

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Număr vizite la medicii-consultanţi în secţiile consultative copii şi femei

137126

186752

195089

211629

Număr de pacienţi externaţi

32090

42105

41134

40756

Durata medie de spitalizare pe instituţie

6,2

6,1

6.0

6,2

Rata de utilizare a paturilor pe instituţie

61,6

76,3

81,4

86,9

Indicele de complexitate a cazurilor pe instituţie

1,2202

1,2268

1,1875

1,1912

Rata pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale

67,7%

66,5%

68,3

65,4

Durata medie de aşteptare la UPU

6,1'

6,1'

6,1'

6,1'

C. Indicatori economico-financiari

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat

100%

100%

100%

98,4%

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor

2,2%

1,5%

1,7%

1,4%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe instituţie

53,6%

70,7%

70,8%

69,3%

Procentul cheltuielilor pentru medicamente din totalul cheltuielilor pe instituţie

15,6%

15,4%

16,1%

15,4%

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor pe instituţie

0

0

0

2,5%

Costul mediu/zi de spitalizare pe instituţie

1803,9 lei

1844,3 lei

1864,3 lei

2491,3

D. Indicatori de calitate

Rata letalităţii pe instituţie

0,43%

0,31%

0,26%

0,23%

Rata infecţiilor nozocomiale pe instituţie

0,37%

0,19%

0,31%

0,58%

Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare

52,0%

52,2%

52,0%

52,0%

Starea pacienţilor la externare: • vindecat

• ameliorat

• agravat

• fără schimbări

42,0%

43,0%

42,9%

56,1%

57,0%

 

57,0%

43,0%

0,08%

0,08%

0,079%

0,07%

0,92%

0,90%

0,93%

0,83%

Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile de la internare

1,1%

1,12%

1,09%

1,1%

Rata reclamaţiilor / plîngerilor pacienţilor

0,17%

0,17%

0,14%

0,2%

 

 

Nota: *   -  inclusiv medicii rezidenți

         

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.