Indicatori de performanță, calitate

Categorii de indicatori

Denumirea indicatorului

Valoarea realizată în anul 2013

Valoarea realizată în anul 2014

Valoarea realizată în anul 2015

Valoarea realizată în anul 2016

Valoarea realizată în anul 2017

Valoarea realizată în anul 2018

Valoarea realizată în anul 2019

Valoarea realizată în anul 2020

Valoarea realizată în anul 2021

Valoarea realizată în anul 2022

A. Indicatori de management ai resurselor umane

Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al instituţiei

52,4%

68,7%

65,61%

65,07%

66,0%

64%

64,3%

51,85%

51,06%

*64,0%

Proporţia medicilor din totalul personalului

20,4%

29,1%

23,44%

25,69%

* 25,0%

* 27%

* 25,8%

* 28,0%

* 28,0%

*27,5%

Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

38,8%

42,3%

35,73%

39,47%

27,0%

42%

37,6%

37,0%

37,0%

*45,0%

Număr mediu de consultaţii la un medic în secţiile consultative copii şi femei

3327,39/an

2845,8/an

3925,7/an

4521,1/an

3904/an

2513,4/an

2182,9/an

2108,6/an

3900,2/an

3950,5/an

Număr mediu de bolnavi externaţi la un medic în staţionar

182,53/an

108,5/an

102,5/an

87,8/an

98,5/an

86,8/an

85,7/an

82,3/an

85,8/an

88,5/an

Număr mediu de bolnavi externaţi la o asistentă medicală

62,3

57,1

75,2/an

54,9/an

48,9/an

59,5/an

57,8/an

56,5/an

58,5/an

62,5/an

Număr mediu de consultaţii pe linie de gardă UPU

39

45,5

49,6

56,0

81,5

81,8

54,0

 

56,5

 

60,8

65,1

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Număr vizite la medicii-consultanţi în secţiile consultative copii şi femei

163042

159368

176658

217014

167286

143265

144026

137126

186752

195089

Număr de pacienţi externaţi

41435

43729

41803

39790

38486

37827

38425

27656

42105

45394

Durata medie de spitalizare pe instituţie

7,9

7,4

7,3

7,2

6,8

6,8

6,5

6,2

6,1

6.0

Rata de utilizare a paturilor pe instituţie

95,4%

98,0%

96,5%

91,0%

87,7%

82,5%

80,6%

61,6

76,3

81,4

Indicele de complexitate a cazurilor pe instituţie

1,2200

1,4321

1,4745

1,3743

1,2913

1,3226

1,2771

1,2202

1,2268

1,1875

Rata pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale

68,4%

72,0%

64,8%

65,9%

66,2%

66,3%

65,5%

67,7%

66,5%

68,3

Durata medie de aşteptare la UPU

7'

7,5'

6,5'

7,0'

7,0'

7,0'

6,0'

6,1'

6,1'

6,1'

C. Indicatori economico-financiari

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor

22%

3,11%

2,2%

2,6%

3,6%

3,6%

3,0%

2,2%

1,5%

1,7%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe instituţie

52%

58,43%

54,4%

54,8%

55,9%

56,2%

51,2%

53,6%

70,7%

70,8%

Procentul cheltuielilor pentru medicamente din totalul cheltuielilor pe instituţie

17,0%

17,19%

15,9%

16,8%

16,8%

13,3%

13,4%

15,6%

15,4%

16,1%

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor pe instituţie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costul mediu/zi de spitalizare pe instituţie

442,0 lei

652,53 lei

689,01 lei

737,52 lei

747,52 lei

 

 

 

1844,3 lei

1864,3 lei

D. Indicatori de calitate

Rata letalităţii pe instituţie

0,35%

0,24%

0,32%

0,32%

0,39%

0,38%

0,28%

0,43%

0,31%

0,26%

Rata infecţiilor nozocomiale pe instituţie

0,05%

0,07%

0,075%

0,36%

0,34%

0,31%

0,29%

0,37%

0,19%

 0.28%

Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare

56,39%

50,54%

51,78%

52,6%

52,0%

52,0%

52,1%

52,0%

52,2%

52,0%

Starea pacienţilor la externare: • vindecat

• ameliorat

• agravat

• fără schimbări

49,95%

48,68%

47,36%

48,51%

48,3%

48,2%

41,79%

42,0%

43,0%

42,9%

48,82

49,85%

51,16%

50,18%

50,25%

50,87%

56,93%

57,0%

 

57,0%

0,0040%

0,0102%

0,0041%

0,02%

0,036%

0,03%

0,06%

0,08%

0,08%

0,079%

0,48%

0,21%

0,99%

0,82%

0,92%

0,90%

1,22%

0,92%

0,90%

0,93%

Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile de la internare

1,4%

1,45%

1,4%

1,31%

1,1%

1,3%

**2 copii

1,1%

1,12%

1,09%

Rata reclamaţiilor / plîngerilor pacienţilor

0,04%

0,11%

0,13%

0,12%

0,14%

0,21%

0,05%

0,17%

0,17%

0,14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: *   -  inclusiv medicii rezidenți

          ** -  Cazuri externate și internate în mai puțin de 24 ore în cadrul aceluiași spital cu aceiași maladie

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.