Proceduri operaționale

 1.  Eliberarea medicamentelor din farmacie
 2.  Nimicirea medicamentelor cu termen de valabilitate expirat
 3.  Aprovizionarea farmaciei cu medicamente
 4.  Privind bronhoscopia
 5.  Privind Endoscopia digestiva superioare 
 6.  Modalitatea de evaluare a satisfacției pacienților
 7.   Efectuarea examenului electromiografic
 8.   Efectuarea examenului ecocardiografic
 9.   Efectuarea examenului electrocardiografic
 10.    Efectuarea examenului electroencefalografic
 11.    Efectuarea examenului spirografic
 12.   PO Efectuarea testului postcoital
 13.   PO Examinarea pacientei de către medicul ginecolog
 14.   PO Examinarea pacientului de către medicul androlog
 15.   PO Întroducerea și extragerea DIU
 16.   PO MANAGEMENTUL CAZURILOR DE DECES AL PACIENȚILOR
 17.   PO păstrarea și transportarea probelor biologice prelevate către
 18.   Procedura operationala - Efectuarea tomografiei computerizate cu substanta de contrast la copii
 19.    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA
 20.   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GESTIONAREA DEȘEURILOR
 21.    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ IGIENA MÂINILOR
 22.   Proceduri Covid-19
 23.   PO Procedura de gestionare a fișei medicale a bolnavului de ambulator
 24.   PO Procedura de programare a vizitelor și dirijarea fluxului de pacienți în condiții de ambulator.pdf

 

 1.   Indentificarea pacientului pentru recoltarea mostrei de sânge
 2.   Acceptarea/respingerea mostrei de sânge
 3.   Transmiterea mostrei de sânge în laboratorul imunohematologic
 4.   Eliberarea în regim de urgență a unităților de componente eritrocitare
 5.   Eliberarea de urgență a unităților de componente eritrocitare înaintea finisării testării pre-transfuzie
 6.   Eliberarea în regim de urgență a unităților de componente plasmatice
 7.   Eliberarea în regim de urgență a unităților de componente plasmatice
 8.   Centrifugarea mostrei de sânge
 9.   Prepararea suspensiei de eritrocite pentru testare
 10.   Testarea sistemului AB0, metoda pe placă
 11.   Testarea sistemului AB0, metoda în tub
 12.   Spălarea eritrocitelor pentru examinări imunohematologice (metoda automată și manuală)
 13.   Testatrea antigenului D a sistemului Rhesus, metoda pe placă
 14.   Testatrea antigenului D a sistemului Rhesus, metoda în tub
 15.   Testarea antigenului Kell (K), metoda pe placă
 16.   Testarea antigenului Kell (K), metoda în tub
 17.   Citirea și înregistrarea reacților de hemaglutinare-tehnica pe placă, tub și card cu gel
 18.   Compatibilitatea sangvina după sistemul AB0
 19.   Compatibilitatea sangvină prin utilizarea testului antiglobulinic indirect (TAI), metoda în tub
 20.   Raportarea rezultatului testului antiglobulinic indirect (TAI) în compatibilitatea sangvină
 21.   Raportarea rezultatelor la determinarea compatibilității unităților de componente eritrocitare
 22.   Gestionarea mostrelor de sînge folosite la determinarea grupei sangvine ,detecția anticorpilor antieritrocitari/unităților de componente sangvine destinate pacientului
 23.   Cerințe pentru testarea pretransfuzie la nou-născut în cadrul laboratorului imunohematologic a instituției medico-sanitare
 24.   Tehnica metodei de catalizare
 25.   Tehnica suplementară de adăugare a soluției fiziologice
 26.   Testul antiglobulinic direct (TAD) cu utilizarea serului antiglobulinic polispecific , metoda în tub
 27.   Rezolvarea problemelor legate de apartenența grupei sangvine AB0
 28.   Gestionarea stocului de produse sangvine
 29.   Regimul de păstrare a produselor sangvine în instituția medico sanitară
 30.   Comanda de produse sangvine în instituția medico sanitară
 31.   Recepționarea produselor sangvine în instituția medico-sanitară
 32.   Inspectarea vizuală a produselor sangvine în instituția medico-sanitară
 33.   Eliberarea produselor sangvine în instituția medico-anitară
 34.   Transportarea produselor sangvine în instituția medico-sanitară
 35.   Transportarea produselor sangvine între instituțiile medico-sanitare
 36.   Selectarea sîngelui și componentelor sangvine pentru transfuzie
 37.   Decongelare componentelor plasmatice
 38.   Monitorizarea temperaturii în echipamentul de păstrare a produselor sangvine , reagenților de laborator și mostrelor de sînge
 39.   Verificarea sistemelor de alarmă a echipamentului de păstrare a produselor sangvine , reagenților de laborator și mostrelor sangvine
 40.   Întreținerea echipamentelor și suprafețelor de lucru
 41.   Reacționarea la defecțiune în funcționalitatea echipamentului de păstrare a sîngelui, componentelor și preparatelor biomedicale sangvine , reagenților de laborator și mostrelor de sânge
 42.   Calibrarea centrifugei de laborator și a sistemului automat de spălare a celulelor
 43.    Verificarea precizității termometrelor
 44.    Monitorizarea temperaturii de incubare în baia de apă, thermostat și decongelatorul de plasmă
 45.    Recepționarea reagenților, test-sistemelor și reactivelor de laborator
 46.    Calibrarea pipetelor
 47.    Calibrarea băiei de apă
 48.    Efectuarea comenzilor de aprovizionare în baza datelor a SIA Serviciul de Sînge "CTS Manager"
 49.    Preluarea facturilor de expediție în baza datelor a SIA Serviciul de Sânge "CTS Manager" în urma recepționării produselor sangvine de la Centrele de Tranfuzie a Sângelui
 50.    Rejectarea produse sangvine în baza datelor a SIA Serviciul de Sânge '"CTS Manager"
 51.    Înregistrarea hemotransfuziilor în SIA Serviciul de Sânge "CTS Manager"
 52.    Procedurele de transfuzie sanguină în secțiile clinice
 53.    Activitatea de operare la agitatorul, incubatorul pentru plachete Helmer
 54.    Activitatea la Termostat TC-80M-2
 55.    Evidența zilnică și lunară a componentelor sangvine, preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în subdiviziune
 56.    Activitatea la frigider Kristall-408-1
 57.    Transferarea segmentelor cu sânge de la donator(utilizate) pentru autoclavare
 58.    Prelucrarea containelor pentru transportarea componentelor sanguine
 59.    Activitatea de operare la sistemul de spălare eritrocitelor
 60.    Activitatea de operare la centrifuga ROTOFIX 32A
 61.    Instalație de decongelare a produselor sanguine Helmer
 62.    Activitatea de operare la frigiderul tip BIOBASE
 63.    Activitatea la congelator Desmon scentific
 64.    Intreținerea de prevenție a dispozitivelor medicale
 65.    Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale termostat, dulap de sterilizare cu aer uscat
 66.    Intreținerea de corectie a dispozitivelor medicale frigider, congelator
 67.   Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale - centrifugi

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.