Anunțuri

Anunț 14 iunie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie.

04 Iunie 2024
Anunț 14 iunie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie.

Discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. DIACOVA Svetlana în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie. Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, în incinta IMSP Institutului Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93, Centrul Perinatal, et. I), va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie, la care se va examina teza de doctor habilitat cu titlul „Evoluția otitelor medii la copii: specificarea etapelor curative în baza monitorizării clinico-electroacustice”, Specialitatea 321.16. Otorinolaringologie, autor dr. conf. univ. DIACOVA Svetlana. Consultanți ştiinţifici: ABABII Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM.

Anunț 15 martie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a dnei dr. CURTEANU ALA la Seminarul Ştiinţific de Profil 322.01 Pediatrie și neonatologie

04 Martie 2024
Anunț 15 martie 2024: discuţia tezei de doctor habilitat a  dnei dr. CURTEANU ALA la Seminarul Ştiinţific de Profil 322.01 Pediatrie și neonatologie

Vineri, 15 martie, ora 13.00 în incinta IMSP Institutului Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93, Centrul Perinatal, et. I), va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, la care se va examina teza de doctor habilitat cu titlul ”Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor”, specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie, autor dr. conf. cerc. Ala Curteanu. Consultanți științifici: dna Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med, prof. universitar, membru corespondent AȘM; dl Oleg Lozan, dr. hab. șt. med., prof. universitar.

Anunțul privind discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a D-nei BURSACOVSCAIA Natalia în cadrul Seminarului Științific de Profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

28 Februarie 2024
Anunțul privind discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a D-nei BURSACOVSCAIA Natalia în cadrul Seminarului Științific de Profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15

Se anunță discuția și aprobarea tezei de doctor în științe medicale Candidat BURSACOVSCAIA Natalia Conducător științific: PETROV Victor, dr. șt. med., conf. cerc. Consultant științific: EȚCO Constantin, dr. hab. șt. med., prof. univ. Seminarul științific de profil Obstetrica și Ginecologie- 321.15 Tema tezei: ”MORTALITATEA ANTE- ȘI INTRANATALĂ A FEȚILOR NĂSCUȚI LA TERMEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA”. Specialitatea _321.15 Obstetrica și Ginecologie Data _11.03.24_ Ora _10.00_ Local__ (IMSP Institutul Mamei și Copilului, MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93, Departament Perinatologic, Maternitate, sala de conferințe, parter).

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale

28 Noiembrie 2023
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Candidat Roșca Daniela Conducător Petrov Victor, dr. şt. med., conf.cercet. Consultant ştiinţific Vudu Lorina, dr. şt. med., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat D 321.15-23-60 din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului Tema tezei: „Particularitățile clinico-evolutive ale sarcinii, nașterii și stării nou-născutului la gravidele cu diabet zaharat” Specialitatea 321.15 – Obstetrică și Ginecologie Data 12 decembrie 2023 Ora 14:00 Local IMSP Institutul Mamei și Copilului (MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93, Departamentul Consultativ Specializat Integrat, et.3, sala de conferințe) Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca IMSP Institutul Mamei și Copilului (MD 2062, Chișinău, str. Burebista, 93) și pe pagina web a ANACEC (https://www.anacec.md). 

Licitație publică cu privire la achiziționarea de echipamente medicale în cadrul Proiectului transfrontalier „ Cea mai bună șansă la viață pentru nou-născuți-îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România-Republica Moldova (1HARD/4.1/81)”

13 Septembrie 2023
Licitație publică cu privire la achiziționarea de echipamente medicale în cadrul Proiectului transfrontalier „ Cea mai bună șansă la viață pentru nou-născuți-îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România-Republica Moldova (1HARD/4.1/81)”

Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului intenționează achiziționarea de bunuri (echipamente medicale), în contextul implementării Proiectului „ Cea mai bună șansă la viață pentru nou-născuți-îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România-Republica Moldova (1HARD/4.1/81)”, cu asistență financiară din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. Dosarul de licitație este disponibil cu titlu gratuit și poate fi solicitat la adresa: cmcachizitii@gmail.com Termenul limită de depunere a ofertelor este 13 noiembrie 2023, ora 10:00, la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Burebista #93, Bloc Centrul Perinatal nivel 3 (Maternitatea), etajul 4, anticamera. Tel: 022 52 36 61. Eventualele informații suplimentare sau clarificări vor fi publicate pe pagina web a Instituției: https://mama-copilul.md/

ANUNȚ privind depunere a dosarelor de către reprezentanții comunității pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație al IMSP IMC

12 Iulie 2023

IMSP Institutul Mamei și Copilului anunță lansarea apelului privind depunerea dosarelor de către reprezentanții comunității pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație al IMSP IMC: Cerințe: • deţine cetăţenia Republicii Moldova; • cunoaşte limba română; • deține studii superioare , în domeniul economic, juridic, medical; • poate fi lider al comunității locale, reprezentant a asociaților de pacienți , societății civile, mediului academic, instituție de învățămînt, primărie, • nu are antecedente penale. Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține: • cerere în formă liberă pe numele Președintelui Consiliului de Administrație cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație ; • curriculum vitae (CV); • copia actului de identitate; • copia actului/actelor de studii; • scrisoare de motivație (maxim 2 file). Persoanele interesate pot anexa și alte acte pe care le consideră relevante. Dosarul se va expedia electronic la adresele de e-mail: jannaberzan@gmail.com, până la data de 31 iulie 2023. Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare și recepționarea dosarelor – Berzan Jana Secretarul Consiliului de Adminstrație,...

Concurs director

30 Noiembrie 2022
Concurs director

 Ordin Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Institutul Mamei și Copilului

Aviz Ședința Seminarului Științific de Profil privind susţinerea tezei de doctor habilitat  

14 Februarie 2022
Aviz Ședința Seminarului Științific de Profil  privind susţinerea tezei de doctor habilitat  

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 322. PEDIATRIE, SPECIALITATEA: 322.01 PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE DATA - 25 februarie 2022, ORA 12.30 Locația: IMSP Institutul Mamei și Copilului ședință în regim on-line. Pe data de 25 februarie 2022, ora 12.30, în regim on-line va avea loc ședința Seminarului științific de profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie. Pentru participarea la ședința membrilor comișiei Seminarului științific de profil, precum și persoanele care doresc să participe la ședința de examinare a tezei se anexează link-ul de participare: https://meet.google.com/xea-wxke-ryz Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a dnei SPRINCEAN Mariana, dr. șt. med., conferențiar universitar, cu tema ”Epidemiologia, determinantele și predicția accidentului vascular cerebral ischemic la copii” (specialitatea 321.05 – NEUROLOGIE CLINICĂ). Consultanți ştiinţifici: HADJIU Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 321.05 – neurologie clinică REVENCO Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 322.01 – pediatrie şi neonatologie SPINEI Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 331.03 – medicină socială și management Referenţi oficiali: PASCAL Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,...

Anunţ privind susţinerea tezei publică Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

24 Decembrie 2021
 Anunţ privind susţinerea tezei publică Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Aviz Ședința Seminarului Științific de Profil privind susţinerea tezei de doctor habilitat SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 322. PEDIATRIE, SPECIALITATEA: 322.01 PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE DATA 12 ianuarie 2022, ORA 12.00 Locația: Departamentul Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93). Pe data de 12 ianuarie 2022, ora 12.00, în incinta Departamentului Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93) va avea loc ședința Seminarului științific de profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie. Pentru participarea la ședința membrilor comisiei Seminarului științific de profil, precum și a tuturor persoanelor care doresc să participe la ședința de examinare a tezei se anexează adresa: Departamentul Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93). Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a dnei Gorbunov Galina, dr. șt. med., conferențiar universitar, cu tema ”Impactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilor” (specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie). Consultanți ştiinţifici: Revenco Ninel, doctor...

Federația Mondială a Savanților(FMS) anunță concurs

17 Noiembrie 2021
Federația Mondială a Savanților(FMS) anunță concurs

FEDERAȚIA MONDIALĂ A SAVANȚILOR (FMS) ANUNȚĂ Concursul Pentru Bursele de Excelență a FMS pentru anul 2022 Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2022 de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1, Anexa 2) bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS (Anexa 3): Apa (Water) Sol (Soil) Alimentarea (Food)\ Energie (Energy) Poluare (Pollution) Limitele de dezvoltare (Limits of Development) Schimbările climaterice (Climatic Changes) Monitoringul global al planetei (Global Monitoring of the Planet) Proliferarea rachetelor si Apararea (Missile Proliferation and Defence) Substituirea organelor (Organ Substitution) Medicina și Biotehnologia (Medicine and Biotechnology) Poluarea culturală (Cultural Pollution) Protecția de la obiectele cosmice (Defence Against Cosmic Objects) Conversia resurselor militare (Conversion of Military Resources) Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare (Science and Technology for Developing Countries) Concursul este adresat doctoranzilor care își fac studiile în anul II și III și tinerilor cercetători cu vârsta până la 40 ani. Valoarea unei burse este de circa 150 franci elvețieni lunar....

Începând cu 1 aprilie curent, salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1 %

04 Aprilie 2018
Începând cu 1 aprilie curent, salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1 %

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, indexarea cu 4,1 % a salariilor lunare de funcție a angajaților instituțiilor medicale publice, reieșind din indicele preţului de consum, stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Scopul Proiectului este de a contribui la asigurarea cu cadre medicale în sistemul medical, la menținerea și motivarea tinerilor specialişti şi personalului cu experienţă bogată și la sporirea calității asistenței medicale acordate populației Republicii Moldova.

10 reguli de bază ale medicului

23 Martie 2018
10 reguli de bază ale medicului

Pentru creșterea competențelor în domeniul comunicării, etică, deotologie și integritate a angajaților au fost elaborate cele 10 reguli de bază ale personalului medical în relație cu pacientul. 10 reguli de bază ale medicului

„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”

23 Martie 2018
„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”

„Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză” este apelul Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei din acest an și se axează pe construirea angajamentului de a eradica tuberculoza, nu numai la nivel politic cu șefii de stat, guvernatori, parlamentari, dar și la nivelul administrației publice locale, cu implicarea liderilor comunitari, persoanelor afectate de tuberculoză, avocați ai societății civile, medici, asistente medicale, ONG-uri și alți parteneri. Toți pot fi lideri ai eforturilor comune de a combate TB.

Spotul video

16 Februarie 2018
Spotul video

Spotul video

Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!!

16 Februarie 2018
Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!!

Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!! Dragi colegi, Revenim și în această lună la campania "Puterea de a învinge" care se desfăşoară timp de un an, cu training-uri în fiecare lună, la care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este partener, cu un subiect destul de important și actual, fără de care noi nu am putea să îmbinăm atît de frumos munca și viața personală. Armonia interioară!!! - o stare pe care trebuie să o dobândim, să învățăm să o găsim. Liniștea sufletească și relaxarea minții sunt atât de greu de găsit, dar, mai devreme sau mai târziu, ajungem în punctul în care nu ne mai interesează nimic altceva decât acea împăcare cu sine şi o linişte în interiorul sufletului tău.Învaţă să-ţi găseşti liniştea sufletească şi echilibrul interior! Training-ul motivational „Cum să ajungem la liniștea și armonia interioară”!!! De ce să investeşti 3 ore din timpul tău preţios?1. Vei învăţa ce înseamnă să ai liniște sufletească?2. Vei afla cum să-ţi găseşti liniştea sufletească şi echilibrul interior?3. Vei exersa prin exerciţii, cum să-ţi păstrezi liniștea sufletească?4. Vei...

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.