Începând cu 1 aprilie curent, salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1 %

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, indexarea cu 4,1 % a salariilor lunare de funcție a angajaților instituțiilor medicale publice, reieșind din indicele preţului de consum, stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Scopul Proiectului este de a contribui la asigurarea cu cadre medicale în sistemul medical, la menținerea și motivarea tinerilor specialişti şi personalului cu experienţă bogată și la sporirea calității asistenței medicale acordate populației Republicii Moldova. 

De majorarea salariilor va beneficia personalul medical (medici, asistenți medicali, infirmieri), personalul administrativ-gospodăresc, funcţionarii administrativi și personalul de conducere. 

Astfel, dacă până în prezent, salariul mediu lunar al unui medic din cadrul unui spital republican constituia 7129,2 lei, de la 1 aprilie curent el va crește până la circa 7421,5 lei, iar salariul unui medic din cadrul unui spital raional de la 6263,2 lei, pînă la 6520 lei. 

Remunerarea salarială a unui asistent medical din cadrul unui spital republican va spori de la 5601 lei la circa 5830,6 lei, iar din cadrul unui spital raional, de la 4423,3 lei la 4604,6 lei. După același algoritm, vor fi majorate salariile tuturor categoriilor nominalizate în Hotărârea de Guvern. 

Tot de majorarea salariilor vor beneficia și angajații secției de medicină nucleară și personalul medical antrenat în serviciul de psihiatrie. 

La fel, proiectul mai prevede excluderea cotelor maxime a cheltuielilor pentru salarizarea angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

 Menționăm că, pentru majorarea salariului din 01 aprilie 2018, vor fi necesare circa 110,2 mil.lei, resurse financiare identificate în cadrul fondurilor obligatorii de asistență medicală, aprobate pentru anul 2018. 

Majorarea salariilor angajaților din instituțiile medicale a devenit posibilă datorită noului mecanism de salarizare a lucrătorilor medicali aprobat în iulie 2016. În perioada de după 1 iulie 2016, salariile acestora au crescut  în medie cu peste 30%.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.