Condiţii de internare

Acte necesare pentru internare : Maternitate

    1. Trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;

    2. Buletin de identitate, copie;

    3. Carnet perinatal;

    4. Poliță de asigurare medicală;

    5. Strictul necesar pentru internare.

 

Acte necesare pentru internare: Pediatrie-Chirurgie

    1. Trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;

    2. Buletin de identitate, certificat de naștere;

    3. Strictul necesar pentru internare.

Cetăţenii străini și apatrizii - care au solicitat și au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în Moldova – prezintă actul de identitate.

 Important!  

 Chiar dacă nu aveţi poliţă de asigurare medicală, aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit și beneficiați de pachetul minimal de servicii medicale.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.