Adresa: 

Republica Moldova, or. Chişinău 

str. Burebista, 93, MD-2062

Cancelaria Fax: (22) 52 11 71

e-mail: imcopil@ms.md

 

 

Birouri de informare: 

 

 Maternitate

 (22) 78 12 10

 Pediatrie

 (22) 55 96 51

 Chirurgie

 (22) 78 14 75

 DCSI (Policlinica)

 (22) 52 31 21

 

 

 Centrul de Referință în Colposcopie

 (22) 78 12 76

Unitatea Primiri Urgente – Internarea

 (22) 52 36 21

Centrul de Genetică

 (22) 56 79 31

Banca de Sânge

(22) 78 11 24

Serviciul Juridic și contencios

 (22) 55 96 49

Achiziții Publice

 (22) 55 96 46

Clinica Emilian Coțaga

 (22) 72 77 39

Resurse umane

 (22) 78 14 30

Contabilitate

(22) 78 14 64

Secția economie

(22) 78 14 84

 

 

Agenda telefonică 

 Funcţia

Nume/Prenume

Telefon

Director 

 Sergiu Gladun

 (22) 52 36 61

Vicedirector medical

 Valentina Rotaru

 (22) 78 14 62

Vicedirector Clinica ”Emilian Coțaga”

 Vasile Tomuz

(22) 72 77 76

Șef Centrul Perinatal nivelul III

 Iurie Carauș

 (22) 52 37 35

Șef Centrul Național Științifico Practic Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”

 Stanislav Babuci

(22) 78 12 84

Șef Clinica Pediatrie

 Ina Palii

(22) 60 23 65

Șef Centrul Sănătatea Reproducerii și Genetica Medicală

 Igor Opalco

(22) 56 27 46

Șef Departament monitorizare și evaluare servicii medicale

 Mihai  Rotaru

 (22) 52 36 79

Șef Departament dezvoltare, infrastructură și administrare a patrimoniului

 Iurie Dobrea

 (22) 52 31 15

 

 

 

Rechizite bancare:

IMSP Institutul Mamei și Copilului

mun. Chișinău, str. Burebista, 93

c/f 1003600151643

MF-Trezoreria de Stat

TREZMD2X

IBAN MD73TRPCCC518430A00006AA

 

Transport public: 

Maxi - taxi

Autobuse

113,175,103,163

 23

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.