Acte legislative

 

  HOTĂRÎRE Nr. 837 din 06.07.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

 

  LEGE Nr. 155 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

 

  LEGE Nr. 157 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

 

LEGE Nr. 188 din 21.09.2017 pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

 

  ORDIN din 15 octombrie 2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății

 

ORDIN din 23 decembrie 2016 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Listei indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice

  

 

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.