Anunţ privind susţinerea tezei publică Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

 

 

Aviz Ședința Seminarului Științific de Profil

privind susţinerea tezei de doctor habilitat  

 

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 322. PEDIATRIE, SPECIALITATEA: 322.01 PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE

DATA 12 ianuarie 2022, ORA 12.00

Locația: Departamentul Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93).

 

Pe data de 12 ianuarie 2022, ora 12.00, în incinta  Departamentului Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93) va avea loc ședința Seminarului științific de profil 322. Pediatrie, Specialitatea: 322.01 Pediatrie și neonatologie.

 

Pentru participarea la ședința membrilor comisiei Seminarului științific de profil, precum și a tuturor persoanelor care doresc să participe la ședința de examinare a tezei se anexează adresa: Departamentul Pediatrie, clinica IMSP Institutul Mamei și Copilului, aula ”Victor Ghețeul”, USMF ”Nicolae Testemițanu” (adresa str. Burebista 93).

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a dnei Gorbunov Galina, dr. șt. med., conferențiar universitar, cu tema ”Impactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilor” (specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie).

 

Consultanți ştiinţifici:

Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 322.01 Pediatrie și neonatologie;

Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 331.03 Medicină socială și management.

 

Referenţi oficiali:

Țurea Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”;

Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”.

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Țurea Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 

Secretarul Seminarului științific de profil:

Cracea Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar.

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.