Federația Mondială a Savanților(FMS) anunță concurs

FEDERAȚIA MONDIALĂ A SAVANȚILOR (FMS)

ANUNȚĂ

Concursul Pentru Bursele de Excelență a FMS pentru anul 2022 

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2022 de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1, Anexa 2) bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS (Anexa 3): 

 1. Apa (Water)
 2. Sol (Soil)
 3. Alimentarea (Food)\
 4. Energie (Energy)
 5. Poluare (Pollution)
 6. Limitele de dezvoltare (Limits of Development)
 7. Schimbările climaterice (Climatic Changes)
 8. Monitoringul global al planetei (Global Monitoring of the Planet)
 9. Proliferarea rachetelor si Apararea (Missile Proliferation and Defence)
 10. Substituirea organelor (Organ Substitution)
 11. Medicina și Biotehnologia (Medicine and Biotechnology)
 12. Poluarea culturală (Cultural Pollution)
 13. Protecția de la obiectele cosmice (Defence Against Cosmic Objects)
 14. Conversia resurselor militare (Conversion of Military Resources)
 15. Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare (Science and Technology for Developing Countries)

 Concursul este adresat doctoranzilor care își fac studiile în anul II și III și tinerilor cercetători cu vârsta până la 40 ani. Valoarea unei burse este de circa 150 franci elvețieni lunar.

 Dosarul de participare va fi perfectat în limba engleză și va fi prezentat în 2 exemplare personal de aplicatul bursei până la data de 3 decembrie 2021 pe adresa: mun. Chișinău, str. Academiei nr. 3, biroul 308. Telefon de contact:  mob. 079720860; Email: fmsmoldova@gmail.com

Termenul de depunere a dosarelor: 15 noiembrie - 3 decembrie 2021 (Luni 8.00-12.00; Marți-Vineri: 13.00-17.00)

 

Dosarele vor fi examinate de comisie de experți formată din savanți din diferite domenii din Republica Moldova și din străinătate.

 

Dosarul pentru concurs va include:

1.Proiectul de cercetare expus pe 4-5 pag. la unul dintre cele 15 domenii prioritare ale FMS (Anexa 3), care va conține:

-Denumirea direcției prioritare,

-Denumirea temei,

-Denumirea instituției,

-Numele aplicatului și al conducătorului,

-Obiectivul proiectului,

-Argumentarea,

-Materiale și Metode de cercetare,

-Activitățile de cercetare divizate în 6 etape (a câte 2 luni),

-Concluzii,

-Bibliografie.
Proiectul trebuie să fie semnat de aplicant și conducătorul științific și ștampilat.

 1. Formularul de aplicare (Application Form) completat în conformitate cu (Anexa 4).
 2. Lista publicațiilor pe tematica proiectului din ultimii trei ani.
 3. CV EuroPAS al aplicantului cu adresele de contact complete.
 4. CV EuroPAS al conducătorului științific cu adresele de contact complete.
 5. O scrisoare de recomandare din partea conducătorului științific cu acordul de a fi conducător științific al aplicantului la bursa de excelență acordată de FMS și două scrisori de recomandare din partea a doi specialiști în domeniu (semnate și ștampilate), adresate Președintelui Federației Mondiale a Savanților, dl. prof. Antonino ZICHICHI.
 6. Penru doctoranzi este necesar de prezentat certificatul de confirmare a notelor de admitere și de sisținere a examenelor de doctorat, cu nota medie nu mai puțin de 8, confirmate de institutia unde studiază aplicantul. 

 

Reprezentanța Federației Mondiale a Savanților în R.M.

e-mail: fmsmoldova@gmail.com

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Scrisoare de insotire

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.