ANUNȚ privind depunere a dosarelor de către reprezentanții comunității pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație al IMSP IMC

IMSP Institutul Mamei și Copilului anunță lansarea apelului privind depunerea dosarelor de către reprezentanții comunității pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație al IMSP IMC:

Cerințe:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;
cunoaşte limba română;
deține studii superioare , în domeniul economic, juridic, medical;
poate fi lider  al comunității locale, reprezentant a asociaților de pacienți , societății civile, mediului academic, instituție de învățămînt, primărie,
nu are antecedente penale.

 

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

cerere în formă liberă pe numele Președintelui Consiliului de Administrație cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație ;
curriculum vitae (CV);
copia actului de identitate;
copia actului/actelor de studii;
scrisoare de motivație (maxim 2 file).

 

Persoanele interesate pot anexa și alte acte pe care le consideră relevante.

Dosarul se va expedia electronic la adresele de e-mail: jannaberzan@gmail.com, până la data de 31 iulie 2023. 

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare și recepționarea dosarelor – Berzan Jana Secretarul Consiliului de Adminstrație, tel. 022523661, e-mail: jannaberzan@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.