Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină Gorincioi Nadejda

Se anunță susținerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Gorincioi Nadejda

Conducător/consultant științific: Stanislav Groppa - Doctor habilitat în științe medicale, Profesor universitar, Academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei, Specialitatea 321.05 – Neurologie clinică

 

Componenţa consiliului ştiinţific specializat: (conform ordinului emis de ANACEC)
Hadjiu Svetlana, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar – președinte

Zota Eremei, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar – secretar

Manole Elena, Doctor în științe medicale, Conferențiar universitar

Odobescu Stela, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar cercetător

Ghindă Serghei, Doctor habilitat în științe medicale, Profesor cercetător

Plăcintă Gheorghe, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar

Curocichin Ghenadie, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar universitar

 

Referenţi oficiali: Railean Gheorghe, Doctor habilitat în științe medicale, Conferențiar cercetător, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Lupescu Tudor, Doctor în științe medicale, Cadru Didactic Asociat, Spitalul Clinic de Urgență Prof. dr. „Agrippa Ionescu”, București, România

 

Tema tezei: „PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI MOLECULAR-GENETICE ALE EPILEPSIEI SIMPTOMATICE CAUZATE DE NEUROCISTICERCOZĂ”

Specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică

Data susținerii: 07 iunie 2019, ora 14,00, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:  

în reviste internaţionale cotate SCOPUS

  1. Gorincioi N. Epilepsia și infecțiile helmintice. Archives of the Balkan Medical Union. Ch., 2011, 46(4 Suppl.), pp.90-92. ISSN 0041-694
  2. Gorincioi N., Groppa St. Polimorfismul clinic și aspecte molecular-genetice ale epilepsiei datorate neurocisticercozei. Archives of the Balkan Medical Union. Ch., 2015, 50(nr.2, Suppl. 1), pp.201-206. ISSN 0041-694

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

  1. Groppa St., Gorincioi N. Epilepsia cauzată de neurocisticercoză – particularități clinice și management. În: Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2011, nr. 1, 62-64. ISSN 1857-0011. (Categorie B).
  2. Groppa St., Gorincioi N. Epileptogeneza procesului cauzat de neurocisticercoză – noi concepții și abordări. În: Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2015, nr. 2(47), 107-110. ISSN 1857-0011. (Categorie B).

îndrumări metodice

  1. Groppa St., Aleinicov N., Stancu M. Neurocisticercoza şi epilepsia. Chișinau: S. n., 2000, 26 pp.

Problematica abordată: Neurocisticercoza (NCC) se consideră a fi una dintre cele mai importante afecţiuni neurologice de origine parazitară la oameni şi o cauză majoră ce conduce la dezvoltarea epilepsiei, determinând consecinţe grave sociale, fizice şi psihologice. În literatura de specialitate se apreciază corelaţia dintre crize epileptice/epilepsie şi NCC. Pentru aprecierea diagnosticului de NCC se efectuează examenul neuroimagistic și serologic. S-a dovedit, suplimentar, că există o certă predispoziţie ereditară, conferită de complexul de histocompatibilitate (HLA), care determină  dezvoltarea bolii, prezența/absența crizelor epileptice sau altor forme clinice și evoluția bolii în totalitate. În acest aspect s-a propus studierea particularităţilor clinice, imunologice, molecular-genetice în cadrul epilepsiei cisticercotice pentru determinarea polimorfismului clinic și rolului sistemului de histocompatibilitate în aprecierea predispoziţiei ereditare la pacienţii cu NCC.

Conținutul de bază al tezei: Cercetarea care a fost inițiată în limitele prezentei teze de doctorat și-a propus determinarea particularităţilor clinice ale pacienților cu neurocisticercoză și cu epilepsie datorată neurocisticercozei, identificarea și aprecierea morfologiei crizelor epileptice în funcție de localizarea, dimensiunile, numărul şi viabilitatea cisticercilor, evidențierea parametrilor  structurali conform examenelor neuroimagistice aplicate pacienţilor cu NCC și analiza parametrilor corelativi clinici, imagistici și neurofiziologici la pacienţii cu epilepsie şi NCC. De asemenea, s-a propus determinarea haplotipurilor sistemului HLA pentru aprecierea markerilor genetici și predispoziţiei ereditare în dezvoltarea neurocisticercozei și a epilepsiei cauzate de NCC la persoanele sănătoase, aprecierea formelor evolutiv severe a bolii și aplicarea schemelor personalizate de tratament.

Principalele rezultate obținute: Tabloul clinic al neurocisticercozei este heterogen, cu manifestări clinice polimorfe, în mare parte datorate variațiilor genetice ale haplotipurilor sistemului de histocompatibilitate HLA. Factorii care indică afinitatea mecanismelor implicate în epileptogeneza neurocisticercozei și majorează riscul apariției crizelor epileptice sunt: numărul leziunilor intracerebrale, în special, prezența a 5 și mai multe calcinate (coeficientul ro = 0,64), localizarea topografică a paraziților în regiunea fronto-temporală (coeficientul ro = 0,68), confirmată prin cercetări neuroimagistice și neurofiziologice (p=.041), similar, dimensiunile calcinatelor de mărimile 5-10 mm, determină complexitatea crizelor epileptice. Au fost determinate haplotipuri ale sistemului de histocompatibilitate ce prezintă mecanisme protectorii contra dezvoltării NCC (HLA DQ A1 0501), haplotipuri sugestive pentru dezvoltarea NCC cu sau fără crize epileptice (HLA DQA1 0201 și 0601 și HLA DQB1 0501 și 0303) și  haplotipul HLA DQB1 0302, apreciat la pacienții cu neurocisticercoză și epilepsie,  ce ar putea fi considerat un marker genetic, identificat la persoanele cu probabilitatea sporită de dezvoltare a epilepsiei în cadrul neurocisticercozei. Riscul de evoluţie nefavorabilă a epilepsiei cauzată de neurocisticercoză este sporit cu 37,5% la pacienţii ce nu prezintă  haplotipul  HLA DQ A1 0201, în comparație cu pacienţii la care se regăseşte acest haplotip. Cunoașterea mecanismelor imuno-genetice implicate în neurocisticercoză ar putea sugera identificarea și aprobarea unei anume strategii în selectarea tratamentului pentru pacienții cu neurocisticercoză, la fel și prevenirea complicațiilor cauzate de această boală.

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.