Natalia Gheorghiu

Chirurg, pediatru, academician

 (1914-2001) 

   ''Natalia Cheorghiu rămâne pentru noi o carte deschisă, o enciclopedie. A lăsat un nume legat de veșnicie, o școală și nenumărați discipoli'', a declarat academiciana Eva Gudumac, care a exprimat profunda recunoștință și mândria pentru faptul că anume Natalia Gheorghiu i-a fost mentor.

  Natalia Gheorghiu - femeia legendă! Sa născut Natalia Gheorgiu în satul Manzîri, jud.Tighina. În anul 1940 a absolvit Facultatea de Medicină a Universității din București, mai târziu facultatea la Institutul de Medicină din  Chișinău, apoi a urmat doctorantura la Academia de Științe din Moscova. În 1984- Doctor habilitat, în 1960 - profesor universitar și membru corespondent al AȘM. S-a dedat profesiei cu suflet și a muncit mult.....Ca medic chirurg secundar, medic primar, medic chirurg în spitalele militare în timpul războiului, medic chirurg în Clinica de chirurgie pentru adulți. În anul 1957 elaborează cursul de boli chirurgicale ale copilului, iar în 1960 fondează catedra de Chirurgie pediatrică și activează ca șef al catedrei. S-a distins în domeniul chirurgiei nou-născutului, sugarului și al copilului, ortopediei, traumatologiei, neurochirurgiei, oncologiei, combustiologiei, anesteziologiei și terapiei intensive (reanimatologiei). Academicianul N.Gheorghiu a depus eforturi extraordinare pentru dezvoltarea chirurgiei pediatrice din Republica Moldova. A fost inițiatorul Centrului național științifico-practic de chirurgie pediatrică, unic pentru toate afecțiunile chirurgicale ale copilului, în prezent Centrul de Chirurgie Pedriatică "Natalia Gheorghiu". A publicat peste 250 de articole științifice și  câteva monografii. A fost membrâ a Asociației Internaționale de Chirurgie, Președinte al Societății Chirurgicale din Moldova, din Tadjichistan, a participat la numeroase simpozioane de profil în lumea întreagă. A brevetat mai multe inovatii: metoda de demoplastie, radiometrul diferențial pentru diagnostic în medicină, perefratorul special și altele. 

 Activitatea distinsei Natalia Cheorghiu a fost apreciată pe măsură: Medic Emerit din R.S.S.M., Om Emerit în Știință din R.S.S.M., Ordinele Drapelul Roșu de Muncă, Prietenia Popoarelor. Ordinul Republicii, medalia Comitetului Internațional pentru Apărarea Păcii, "Cetățean de onoare al orașului Chișinău (1997) ș.a. În capitală, sectorul Centru este strada Acad." Natalia Gheorghiu"și  Liceul teoretic" Natalia Gheorghiu", în fața Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică Natalia Gheorghiu a IMSP IMșiC a fost instalat un bust din ceramică și bronz. La 18 noiembrie 2004 în Chișinău a fost creată Asociația Chirurgilor Pediatri" Academician Natalia Cheorghiu". La 30 aprilie 2004, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la nașterea reputatului chirurg, Poșta Moldovei a emis o marcă cu imaginea Nataliei Cheorghiu.

  Academicianul Natalia Cheorghiu a contribuit esențial la instruirea specialiștilor în medicină și la perfecționarea continuă a procesului de instruire medicală, activînd peste jumătate de secol la Universitate atît ca profesor, cât și ca prorector didactic și științific (1963-1969). A fost un ilustru savant, eminent pedagog și educator, talentat clinician și organizator al ocrotirii sănătății, profesionist de talie internațională. Om cu suflet mare, cu dragoste nemărginită fată de oameni. Un exemplu al demnității și omeniei-așa să rămână Natalia Gheorghiu în memoria tuturor.

         Bibliografie

               1.Chișinău, orașul meu, 17.10.2013

               2.Revista VIP magazin, Feb.4 2002

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.