Rezultatele concursului desfășurat la data de 03.10.2018

Extras din proces verbal 

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/187  din 16.10.2017, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 03.10.2018, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Zatîc Elena

Asistent medical

8,8

admis

2.

Rachiţanu Mariana

Asistent medical

8,68

admis

3.

Rotari Victoria

Asistent medical

9,18

admis

4.

Grecu Adriana

Asistent medical

8,68

admis

5.

Duca Aurica

Asistent medical

9,24

admis

6.

Malic Dorina

Asistent medical

8,9

admis

7.

Sibov Cristina

Asistent medical

8,44

admis

8.

Gasnaş Aliona

Asistent medical

9,22

admis

  

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 05.10.2018.

 

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.