Anunț data interviului persoane admise 17.12.2018

 

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anuţate,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Stanciu Nicolae

medic anesteziolog-reanimatolog

admis

2.

Cojuşneanu Natalia

medic chirurg

admis

3.

Pînzari Vera

medic gastrolog pediatru

admis

4.

Cernopinskii Natalia

medic gastrolog pediatru

admis

 

 

Data susținerii interviului:   

-19.12.2018, ora 10:00, în anticamera Directorului  (blocul maternității,et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.