Se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anuţate,  se aprobă lista participanților admiși/respinşi  la concurs: 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Vîntu Ana

asistent medical

admis

2.

Chiaburu Victoria

asistent medical

admis

3.

Leahu Natalia

felcer-laborant

admis

4.

Istrati Aurelia

asistent medical

admis

5.

Chetruş Sofia

felcer-laborant

admis

6.

Ţîstoi Tatiana

asistent medical

admis

 Data susținerii interviului:   

-24.09.2019, ora 9:30, în biroul şefului serviciului resurse umane  (blocul maternității et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.