Extras din proces verbal a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu desfășurat la data de 24.09.2019

Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu 

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 24.09.2019, a decis:

  

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Ţîstoi Tatiana

asistent medical

8

admis

2.      

Chiaburu Victoria

asistent medical

8

admis

3.      

Vîntu Ana

asistent medical

9

admis

4.      

Leahu Natalia

felcer-laborant

9

admis

5.      

Istrati Aurelia

asistent medical

9

admis

6.      

Chetruş Sofia

felcer-laborant

9

admis

7.      

Sorocean Irina

asistent medical

9

admis

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 25.09.2019.  

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.