Anunț data interviului persoane admise personal mediu

 În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anuţate,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Tinerelu Popescu Rodica

asistent medical

admis

2.

Screpet Antonina

asistent medical

admis

3.

Munteanu Ana

asistent medical

admis

4.

Calpajiu Dumitru

asistent medical

admis

5.

Toma Veronica

asistent medical

admis

6.

Titei Dorina

asistent medical

admis

7.

Morozov Lilia

asistent medical

admis

8.

Capriţa Anastasia

asistent medical

admis

9.

Catarev Tudoriţa

asistent medical

admis

10.

Ulmanu Diana

asistent medical

admis

11.

Iordan Marina

asistent medical

admis

12.

Lazari Nicoleta

biochimst în laborator

admis

 

Data susținerii interviului:   

-20.11.2019, ora 9:30, în biroul şefului serviciului resurse umane  (blocul maternității et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.