Anunț rezultatele concursului medici 21.11.2019

 Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 21.11.2019, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Selevestru Rodica

medic pediatrupneumolog

9,62

admis

2.      

Negru Aliona

terapeut ocupaţional

9,3

admis

3.      

Pîntea Ludmila

medic neonatolog

9,24

admis

4.      

Andreev Vladislav

medic anesteziolog-reanimatolog

9,16

admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 22.11.2019. 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.