Anunț rezultatele concursului personal mediu 15.01.2020

 Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 15.01.2020, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Zubco Natalia

asistent medical

9,2

admis

2.      

Gherasim Maria

asistent medical

9,13

admis

3.      

Popovici Irina

asistent medical

9,09

admis

4.      

Matveenco Elena

asistent medical

9,03

admis

5.      

Ceban Domnica

asistent medical

9,02

admis

6.      

Chirnev Igor

asistent medical

9,0

admis

7.      

Botezatu Liviu

asistent medical

8,97

admis

8.      

Vier Mihaela

asistent medical

8,71

admis

9.      

Zatic Elena

asistent medical

8,6

admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 17.01.2020.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.