ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

IMSP Institutul Mamei și  Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează:

 • MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi
 • MEDIC CITOLOG -1,0 post
 • MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG PEDIATRU -6,0 posturi
 • MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG MATURI -2,0 posturi
 • MEDIC DEZINFECŢIONIST -1,0 post
 • MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,25 post
 • MEDIC CARDIOLOG PEDIATRU -0,75 post
 • MEDIC NEFROLOG -1,0 post
 • MEDIC CHIRURG DE URGENŢĂ -2,0 posturi
 • MEDIC CHIRURG MATURI -0,25 post
 • MEDIC UROLOG -0,25 post
 • MEDIC DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL -1,0 post
 • MEDIC DE LABORATOR -1,0 post
 • MEDIC DE LABORATOR RTI -1,0 posturi
 • MEDIC BACTERIOLOG -1,0 post
 • MEDIC ENDOCRINOLOG MATURI -1,0 post
 • MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU-3,0 posturi
 • MEDIC NEUROLOG MATURI -0,25 post
 • MEDIC STOMATOLOG -1,0 post
 • MEDIC METODIST -0,5 post
 • MEDIC PNEUMOLOG PEDIATRU -1,0 post

Cerințele postului:

 • Studii superioare în medicină generală sau de specialitate în domeniu (pentru funcţie de psiholog,   asistent social)
 • Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Cetățean al RM
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoștințele a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, eticii şi deontologie profesionale, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Apt de muncă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență, Clinica Em.Coţaga) – 51  posturi

 

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 •   Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

Moaşă  (Centrul perinatal nivelul III)-2 posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

FELCER LABORANT (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  -5 posturi vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 •  Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a probelor.
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator;
 • Abilităţi de comunicare.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

LABORANT FARMACIST

 (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 1 post vacant

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 •   Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;

 

 • Cunoştinţe  în prepararea medicamentelor extemporale conform reţetelor bonurilor de comandă, colectarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, produselor radiologice, dezinfectante în baza cerințelor și eliberarea lor ulterioară către destinatari;
 • Competenţe privind  evidenţa calitativă şi cantitativă a remediilor farmaceutice şi parafarmaceutice, substanţelor stupefiante şi  psihotrope;
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

TEHNICIAN RADIOLOG (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 2 posturi  vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoasterea principiilor si tehnicilor medicale de efectuare a investigatiilor.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 02 IANUARIE 2021

 

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate (4 COPII);
 • copia carnetului de munca, adeverinţa despre activitatea de muncă din 01.01.2019  sau certificat privind stagiu de muncă eliberat de către CNAS;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 • cazier judiciar;
 • cazier privind integritatea professională;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 • referințe de la locurile anetrioare de lucru;
 • 2 fotografii 3×4.

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentificate la serviciu resurse umane a instituției.

Dosarele  pot fi depuse la serviciu Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul maternității, et.4- pînă la data 21.10.2020 inclusiv, între orele 8:00-17:00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului –dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, telefonul: 022 523611e-mail: resurseIMC@gmail.com 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.