ANUNŢ În urma examinării dosarelor depuse la concurs pentru ocuparea funcției vacante de Şef Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală

ANUNŢ 

În urma examinării dosarelor depuse la concurs pentru ocuparea funcției vacante de  Şef  Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală:

 

Uşurelu Natalia        –admis

Opalco Igor             –admis

 

Data susținerii interviului:

-29.01.2021, ora 10:00, în sala de şedinţe (blocul maternității, et.4)

 

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.