IMSP Institutul Mamei şi Copilului în conformitate cu Regulamentul privind selectarea în baza de concurs a posturilor de şefii de Departamente, subdiviziuini în IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi în temeiul Procesului-verbal al şedinţei Comisiei de con

 EXTRAS DIN PROCES-VERBAL

 

IMSP Institutul Mamei şi Copilului în conformitate cu Regulamentul privind selectarea în baza de concurs a posturilor de şefii de Departamente, subdiviziuini în IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi în temeiul Procesului-verbal al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală din 29.01.2021, anunţă rezultatele concursului:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

1.

Opalco Igor

Şef  centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală

197,02

2.

Uşurelu Natalia

Şef  centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală

156,13

 

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală, învingător al concursului a fost desemnat dnul Opalco Igor.

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 02.02.2021.

  

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.