În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anuţate, se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs

ANUNŢ 

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anuţate,  se aprobă lista participanților  admiși/respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Tofan Irina

Felcer-laborant

admis

2.

Plopa Laura

asistent medical

admis

3.

Petcova Djesilina

asistent medical

admis

4.

Cara Viorica

asistent medical

admis

5.

Ostaș Victoria

asistent medical

admis

6.

Cebotari Ion

asistent medical

admis

7.

Patrașcu Nina

asistent medical

admis

8.

Lebedi Tatiana

asistent medical

admis

9.

Stepanenco Maria

asistent medical

admis

 

 

Data susținerii interviului:   

-24.03.2021, ora 10:00, în biroul şefului serviciului resurse umane  (blocul maternității et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.