În urma examinării dosarelor prezentate de către candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante pentru personal medical cu studii superioare, se aprobă lista participanților admiși/respinși la concurs

ANUNŢ 

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante pentru personal medical cu studii superioare,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Başlî-Selezniov Aliona

Medic de urgenţă

admis

2.

Maximciuc Ştefan

 Medic de urgenţă

admis

3.

Davîdova Liubovi

Medic endocrinolog

admis

4.

Dolapciu Elena

Medic pediatru pneumolog

admis

5.

Ciumac Grigore

Medic stomatolog

admis

6.

Primac Vasile

Medic epidemiolog

admis

 

Data susținerii interviului:   

-25.03.2021, ora 13:00, în anticamera directorului  (blocul maternității et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.