Extras din proces verbal a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu

Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 24.03.2021, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Tofan Irina

felcer-laborant

9,80

admis

2.      

Cebotari Ion

asistent medical

9,40

admis

3.      

Patrașcu Nina

asistent medical

9,40

admis

4.      

Cara Viorica

asistent medical

9,40

admis

5.      

Petcova Djesilina

asistent medical

9,34

admis

6.      

Plopa Laura

asistent medical

9,0

admis

7.      

Lebedi Tatiana

asistent medical

9,0

admis

8.      

Stepanenco Maria

asistent medical

9,0

admis

9.      

Ostaș Victoria

asistent medical

8,97

admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 25.03.2021.

  

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.