ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

IMSP Institutul Mamei și  Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează:

 • MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi
 • MEDIC CITOLOG -1,0 post
 • MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG PEDIATRU -3,0 posturi
 • MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG MATURI -1,0 post
 • MEDIC EPIDEMIOLOG -1,0 post
 • MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,25 post
 • MEDIC CHIRURG MATURI -0,25 post
 • MEDIC UROLOG -0,25 post
 • MEDIC NEUROLOG MATURI -0,25 post
 • MEDIC PNEUMOLOG PEDIATRU -1,0 post
 • MEDIC NEUROLOG PEDIATRU -1,0 post
 • MEDIC IMAGIST RADIOLOG -1,0 post
 • MEDIC AUDIT DE CODIFICARE - 1,0 post
 • MEDIC STATISTICIAN - 1,0 post
 • MEDIC INTERNIST - 1,0 post
 • KINETOTERAPEUT -  1,0 post
 • ACOPUNCTOR - 1,0 post

Cerințele postului:

 • Studii superioare în medicină generală sau de specialitate în domeniu (pentru funcţie de psiholog,   asistent social)
 • Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Cetățean al RM
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoștințele a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, eticii şi deontologie profesionale, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Apt de muncă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 17 MAI 2021

 

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență, Clinica Em.Coţaga) – 52  posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 17 MAI 2021

FELCER LABORANT (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  -5 posturi vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator;
 • Abilităţi de comunicare.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 17 MAI 2021

LABORANT FARMACIST (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 2 posturi vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoştinţe în prepararea medicamentelor extemporale conform reţetelor bonurilor de comandă, colectarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, produselor radiologice, dezinfectante în baza cerințelor și eliberarea lor ulterioară către destinatari;
 • Competenţe privind  evidenţa calitativă şi cantitativă a remediilor farmaceutice şi parafarmaceutice, substanţelor stupefiante şi  psihotrope;
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 17 MAI 2021

 

TEHNICIAN RADIOLOG (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 3 posturi  vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoasterea principiilor si tehnicilor medicale de efectuare a investigatiilor.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 17 MAI 2021

 

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae (Europass);
 • copia buletinului de identitate (4 COPII);
 • copia carnetului de munca, adeverinţa despre activitatea de muncă din 01.2019  sau certificat privind stagiu de muncă eliberat de către CNAS sau alte acte care atestă vechimea în muncă pe specialitate;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • copie a certificatului de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 • referințe de la locurile anetrioare de lucru;
 • 2 fotografii 3×4.

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentificate la serviciu resurse umane a instituției.

Dosarele  pot fi depuse la serviciu Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul maternității, et.4- pînă la data 15.03.2021 inclusiv, între orele 8:00-17:00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului –dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, telefonul: 022 523611e-mail: resurseIMC@gmail.com 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.