Anunț data interviului persoane admise personal mediu

                                   ANUNŢ

 

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante anunţate,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Iurco Valentina

Felcer-laborant

admis

2.

Lungu Petru

asistent medical

admis

3.

Munteanu Andrei

asistent medical

admis

4.

Cernat Tatiana

asistent medical

admis

5.

Chirmicci Carolina

moașă

admis

6.

Savin Sergiu

asistent medical

admis

7.

Morari Natalia

asistent medical

admis

8.

Savenco Maia

asistent medical

admis

9.

Coicev Olga

asistent medical

admis

 

 

Data susținerii interviului:   

-26.05.2021, ora 10:00, în biroul şefului serviciului resurse umane  (blocul maternității et.4)

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.